18. 7. 2019  20:00 Kamila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Textúrne a transportné vlastnosti adsorbentov na delenie monoklonálnych protilátok
Autor: Ing. Michal Gramblička, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Michal Přibyl, PhD.
Oponent 3:Ing. René Faber, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Textural and transport properties of adsorbents designed for separation of monoclonal antibodies
Abstrakt:The study focuses on experimental determination and model description of textural and transport properties of chromatographic materials designed for separation of large proteins, especially monoclonal antibodies. The investigated porous adsorbents were FractoGel EMD SE HiCap (M) (strong cation exchanger with sulphoethyl functional groups, producer: Merck), SP Sepharose Fast Flow (strong cation exchanger with sulphopropyl functional groups, producer: GE Healthcare), S Ceramic HyperD F (strong cation exchanger with sulphonic functional groups, producer: BioSepra), MabSelect (affinity adsorbent with immobilized protein A, producer: GE Healthcare), rProtein A Sepharose Fast Flow (affinity adsorbent with immobilized protein A, producer: GE Healthcare), Poros 50A High Capacity (affinity adsorbent with immobilized protein A, producer: Applied Biosystems), ProSep --vA High Capacity (affinity adsorbent with immobilized protein A, producer: Millipore), MEP HyperCel (adsorbent with hydrophobic interactions and MEP (mercaptoethylpyridine) as a ligand, producer: BioSepra), Sepabeads FP-DA (weak anion exchanger with diethylamino functional groups, producer: Mitsubishi Chemical) a Sartobind S (grafted cellulose membrane with sulphonic functional groups (a strong cation exchanger), producer: Sartorius). Textural properties were investigated by porosimetric methods of nitrogen adsorption, mercury intrusion, size exclusion of dextran standards, drying and partially also by microscopy. The results of porosimetric measurements served for estimation of characteristic parameters of the porous network, such as the mean pore size and the pore size distribution. Based on the determined pore characteristics, the accessibility of adsorbent for particular proteins was estimated. Proteins used for investigation of the adsorbents were human polyclonal immunoglobulin gamma (Mw 150 000 g/mol, R 5.5 nm), bovine serum albumin (Mw 66 000 g/mol, R 3.3 nm), human serum albumin (Mw 67 000 g/mol, R 3.3 nm), horse skeletal muscle myoglobin (Mw 17 000 g/mol, R 2.1 nm) and fungal fructosyltransferase (Mw 570 000 g/mol, R 10 nm). Transport properties of adsorbents were studied using the method of batch uptake in a stirred vessel and by frontal loading (in case of the chromatographic membrane). The processes were described by suitable mathematic models in order to estimate parameters characterizing the intraparticle transport, such as the effective or pore diffusivity. Some of the main conclusions of the work were following observations and hypotheses: a) adsorbed protein molecules have a dominant role at limitation of the intraparticle diffusive transport in adsorbents with higher binding capacities, b) estimation of the effective diffusivity may be performed with a certain precision without the knowledge of full adsorption isotherm, c) interpretation of the adsorption isotherm parameters depends on consideration of limited protein accessibility to porous structure, d) non-idealities of the breakthrough curve of a protein in an ion-exchanging membrane might be explained by a hypothesis of a parallel adsorption on two types of adsorption sites.
Kľúčové slová:textural properties, transport properties, adsorbent, diffusion coefficient, hindered diffusion, pore accessibility, protein chromatography, adsorption mechanism

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene