16. 7. 2019  16:21 Drahomír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh imobilizovaného biokatalyzátora na produkciu fruktooligosacharidov
Autor: Ing. Zdenka Onderková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
Oponent 2:Ing. Peter Gemeiner, DrSc.
Oponent 3:doc. Ing. Vladimír Štefuca, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh imobilizovaného biokatalyzátora na produkciu fruktooligosacharidov
Abstrakt:Hlavným cieľom predkladanej dizertačnej práce je návrh imobilizovaného biokatalyzátora na produkciu fruktooligosacharidov a štúdium jeho operačnej stability. Proces návrhu imobilizovaného katalyzátora, ale najmä štúdium jeho stability, nie je možné uskutočniť bez vedomostí týkajúcich sa kinetiky inaktivácie a katalytických vlastností voľného enzýmu. Na základe týchto požiadaviek je predkladaná dizertačná práca rozdelená do troch častí. V prvej časti sme sa venovali získaniu enzýmu z buniek Aureobasidium pullulans, kinetike inaktivácie a porovnaniu katalytických vlastností buniek a voľného enzýmu s rôznym stupňom čistoty. Druhá časť je zameraná na výber nosiča, podmienky imobilizácie a štúdium stability daného imobilizovaného preparátu. Posledná časť je venovaná kontinuálnej produkcii v náplňovom reaktore s pevnou vrstvou imobilizovaného biokatalyzátora, ktorá tvorí základ pre jeho aplikáciu v priemyselnom meradle.
Kľúčové slová:imobilizacia, fruktozyltransferaza, kontinualna produkcia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene