24. 7. 2019  9:20 Vladimír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh separácie farmaceutických monoklonálnych protilátok
Autor: Ing. Juraj Moravčík, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh separácie farmaceutických monoklonálnych protilátok
Abstrakt:Monoklonálne protilátky v súčasnosti predstavujú jednu z najväčších nádejí farmaceutického priemyslu. Moderné metódy molekulárnej biológie, genetiky a biochemického inžinierstva sú schopné vyprodukovať cielené protilátky voči chorobám. Najväčším problémom, ktorý však ešte stále bráni masovému využitiu monoklonálnych protilátok pri terapii vyššie spomínaných chorôb je najmä ich vysoká výrobná cena. Najdôležitejším faktorom predražujúcim protilátky pri ich výrobe je ich purifikácia, t.j. prečisťovanie do takého stupňa čistoty, aby mohli byť podané pacientovi. Dôležitým poznatkom, pre návrh separácie farmacaeutických monoklonálnych protilátok, je poznanie čo protilátky sú, aká je ich štruktúra, funkcia pre organizmus a hlavne spôsob výroby a následne aj aké metódy separácie chceme použiť. Návrhový výpočet separácie monoklonálnej protilátky sa týka 4 operácií: centrifugácia, mikrofiltrácia, diafiltrácia a afinitná chromatografia. Boli vypočítané doby potrebné na spracovanie vstupnej suroviny definovaného množstva a zloženia. Materiálovými bilanciami sa vypočítalo zloženie pred a po danom separačnom kroku. Doby centrifugácie a filtračných operácií vyšli rádovo v hodinách, rozmery a počet kolón na afinitnú chromatografiu ešte treba optimalizovať. Boli navrhnuté konkrétne komerčne dostupné zariadenia, použiteľné na jednotlivé separačné operácie. Pri centrifugácii sa odstráni 90% buniek, mikrofiltrácia oddelí zo suspenzie zvyšné bunky a ich fragmenty. Diafiltráciou sa dosiahne polovičné zníženie koncentrácie nízkomolekulových zložiek zmesi. Afinitnou chromatografiou sa zo zmesi selektívne zachytí produkt a desorbuje sa mnohonásobne koncentrovanejší a čistejší.
Kľúčové slová:protilátky, separacia, centrifugácia, chromatografia, memranove separacia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene