20. 7. 2019  11:43 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Rovnováha a kinetika adsorpcie proteínov na iónomeničových chromatografických membránách s vrúbľovanou polymérnou vrstvou
Autor: Ing. Peter Dreveňák, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Michal Přibyl, PhD.
Oponent 2:Dr. Louis Villain
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Equilibrium and Kinetics of Protein Adsorption on Ion-exchange Chromatographic Membranes with Grafted Polymeric Layer
Abstrakt:Ion-exchange membrane adsorbents with a grafted gel-like layer have recently become a competetive alternative to conventional resins and beads in the field of protein purification and separation. Membrane adsorbents have shown to be advantageous mainly in bioseparations of larger molecules which have only a poor access to the binding sites of conventional beads. Since the effect of transport phenomena occurring in ion-exchange membranes with a grafted layer is still not well understood, the adsorption performance of four samples of Sartobind cation-exchange membranes with different ligand densities and polymer chain length was investigated in this work. The adsorption capacity for lysozyme, as a model protein used, was studied at three different linear velocities and three feed concentrations, not only at lower ionic strength but also at the increased. Dynamic adsorption experiments showed the independence of dynamic binding capacity, DBC, on the flow rate applied and the obtained values of DBC corresponded to the ligand density of particular membrane samples. The frontal analysis of a rate-determining step revealed that pore and surface diffusion are most probable mechanisms controlling the kinetics of adsorption on the membrane module used. To assess the dispersion effects encountered with the membrane module, the axial dispersion coefficient, Dax, was obtained by fitting experimental breakthrough curves under non-binding conditions. Considering a few modeling approaches, solid film linear driving force model was shown as the most appropriate and was applied with all breakthrough experiments. The effect of feed concentration, as well as the effect of fixed Dax value, on the fitted kinetic parameter, effective mass transfer coefficient, kq.a, was studied. As in each case observed, the values of kq.a exhibited a rising trend with the concentration. The influence of flow rate on the kq.a was also observed. The mass transfer efficiency, in terms of number of theoretical stages, N, was evaluated in each case. The unchanged sharpness of breakthrough curves at different flow rates resulted from the remained N observed with the membrane module under investigation.
Kľúčové slová:membrane adsorber, dynamic binding capacity, protein adsorption

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene