16. 7. 2019  16:10 Drahomír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh membránovej jednotky na odstránenie vírusov pri výrobe farmaceutík
Autor: Ing. Alžbeta Valková
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh membránovej jednotky na odstránenie vírusov pri výrobe farmaceutík
Abstrakt:Pod filtráciou rozumieme proces oddeľovania dvoch látok rozdielneho fyzikálneho skupenstva. Vírusová filtrácia je veľmi účinný spôsob odstránenia vírusov, ktorý sa uplatnil vo výrobe produktov biologického pôvodu. Tento proces je nutný, lebo výrobcovia sú povinní účinne zneškodniť vírusy metódami, akými sú napr. ich odstránenie alebo inaktivácia, ešte predtým, ako regulačné úrady schvália výrobok pre trh. Iné spôsoby inaktivácie biokontaminantov ako napr. zahrievanie, by boli jednoduchšie a lacnejšie, ale v prípade výroby proteínov môžu viesť k denaturácii cieľového produktu. Filtre sú inertné, nedegradujú produkt a sú schopné zabezpečiť vysoký výťažok žiadaného produktu. Výrobou filtrov sa v súčasnosti zaoberajú štyri veľké firmy: Sartorius, Millipore, Pall a Asahi Kasei. Po porovnaní parametrov filtrov týchto firiem, ako napr. filtračná plocha, tok permeátu, a iné, sa vybrala najvýhodnejšia filtračná jednotka na prefiltrovanie 5000 l roztoku monoklonálnych protilátok o koncentrácii 10 g/L. Najviac vyhovovali filtračné jednotky Virosart CPV od firmy Sartorius. Aj náklady na zaobstaranie filtračnej jednotky boli priaznivejšie v porovaní s konkurenciou. Náklady na spotrebný materiál (jednorázové filtračné moduly) sa pohybovali od 470 EUR/kg do 4500 EUR/kg.
Kľúčové slová:vírusová filtrácia, membránové filtračné moduly, kapacita filtrov, tok permeátu, obstarávacie náklady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene