20. 7. 2019  11:45 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vývoj výrobného procesu zubných pást na báze siliky s cieľom optimalizovať kvalitu produktu a produktivitu výroby
Autor: Ing. Ľubomír Činčala
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Industrialisation of a toothpaste silica formulation with the aim to optimize product quality and plant productivity
Abstrakt:The most important process in toothpaste manufacture is mixing of its components. The final product quality depends on the manner of addition of individual components into the mixture. This thesis deals with assesment of two manufacturing process alternatives: a process where reinforcing gelling gum is added premixed with glycerol and an alternative where the gum is added as a powder with thickeners. Experimental work consisted of preparing the toothpaste in laboratory scale equipment which reproduces equipment used in practice, analyzing the prepared mixtures and monitoring their long-term quality and stability. Both production methods were additionally modified by changing some of the process parameters. All mixtures that were prepared have been analysed for pH, density, viscosity, total and free fluoride concentration, sensoric assessment and rheological measurements. Long-term stability was monitored by storage of the products in various temperatures and analyzing their properties at given times. An influence of mixing time on the product properties was also measured. Based on the results of measurements, we have evaluated applicability of modified manufacturing procedure.
Kľúčové slová:toothpaste, dentifrice, rheology, xanthan gum, mixing, process

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene