17. 7. 2019  0:23 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyšetrovanie adsorpčných rovnováh proteínov na hydrofóbnej chromatografickej membráne pomocou mikroplatničiek
Autor: Ing. Natália Káňavová
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vyšetrovanie adsorpčných rovnováh proteínov na hydrofóbnej chromatografickej membráne pomocou mikroplatničiek
Abstrakt:Hydrofóbna chromatografia je užitočná metóda pre separáciu a purifikáciu proteínov, založená na hydrofóbnych interakciách medzi ligandmi imobilizovanými na sorbente a nepolárnymi miestami na povrchu proteínu. Klasické chromatografické kolóny majú niekoľko nevýhod, ktorým sa však dá vyhnúť použitím chromatografických membrán. Medzi ich hlavné výhody patrí jednoduchosť, úspora materiálu, možnosť použitia vysokých prietokov, nízke straty tlaku a väzobné kapacity porovnateľné s tými, ktoré sa dosahujú pri kolónach so sypanou vrstvou adsorbenta. Mikroplatničky predstavujú novú techniku vyvinutú pre použitie v membránovej chromatografii, ktorá umožňuje rýchlu a jednoduchú analýzu s veľmi nízkou spotrebou pufrov a proteínov. V tejto práci boli mikroplatničky použité na určovanie väzobných kapacít niektorých proteínov na hydrofóbnej membráne v závislosti od koncentrácie síranu amónneho vo väzobnom pufri. Koncentrácie tejto soli sa pri meraniach pohybovali v rozmedzí 0,5-2,0 M. Zistilo sa, že väzobné kapacity proteínov sa zvyšujú so stúpajúcou koncentráciou soli vo väzobnom pufri. Merali sa aj adsorpčné izotermy vybraných proteínov pri rôznych koncentráciách soli. Pri experimentoch boli použité lyzozým, hovädzí sérový albumín (BSA), ovalbumín, hovädzí gamaglobulín a ľudský imunoglobulín G (IgG).
Kľúčové slová:hydrofóbna chromatografia, membránová chromatografia, adsorpcia proteínov

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 10 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene