20. 7. 2019  1:26 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh výroby izomaltulózy prostredníctvom glukozyltransferázy z Erwinia sp. D12
Autor: Ing. Andrej Kučma
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh výroby izomaltulózy prostredníctvom glukozyltransferázy z Erwinia sp. D12
Abstrakt:Cieľom tejto práce bol návrh výroby izomaltulózy pôsobením transferázy v kontinuálne prevádzkovanom rúrovom náplňovom reaktore o ročnej produkcii 75 ton. Na výrobu potrebného enzýmu sme použili bioreaktor s inokulom buniek Erwinia sp. D12, ktorú po skončení fermentačného procesu sme separačnými metódami získali tento enzým, ktorý sa naimobilizuje do nosiča Dowex Marathon. Získaný výťažok zodpovedal požadovanej produkcii pri návrhu bioreaktora o objeme 1 m3. Výsledky získané aj vďaka tejto práci možno uviesť do nasledovných bodov: 1. Na postačujúce množstvo buniek, z ktorých sme vyseparovali enzým stačí bioreaktor o objeme 1 m3 s kvapalným podielom 75% pri stálej teplote 30°C, pH 6,5, otáčkach Rushtonovej turbíny 2,5 s-1 a čas fermentácie 26 hodín. 2. .Nami určené stechiometrické koeficienty v reakcii bez vzniku vedľajšieho metabolického produktu sú uvedené v zjednodušenej reakcii: C12H22O11 + 0,59 C6H12O6 + 0,76 C6H12O6 + 2,27 O2 + 0,86 NH3 = 4,3 CH1,8O0,5N0,2 + 2,48 CO2 + 4,31 H2O + 1,11 C12H22O11 3. Pridávané množstvo dusíka v podobe peptónu o hmotnosti 15 kg je postačujúce, treba totiž pridávať 5kg. Navrhujeme preto zníženie dávky na polovicu, a teda 7,5 kg. 4. Na potrebné udržanie teploty média sme použili stočeného vnútorného hada s priemerom 2,5 cm a teplovýmennou plochou 0,74 m2 , objemovým prietokom vody ak chladiaceho média má teplotu 15°C je 0,9 l s-1. 5. Separačnými metódami sme dokázali odseparovať 0,55kg glykozyltransferázy do suspenie s jeho 0,71% podielom. 6. Imobilizácia glykozyltransferázy prebiehala pri teplote 5°C a v dĺžke trvania 12 hodín na nosič Dowex Marathon o hmotnosti 27,65kg umiestnený v rúrovom náplňovom reaktore o rozmeroch 1,48 cm výška a 18,5 cm šírka. 7. Na základe enzýmovej kinetiky sme vyjadrovali dennú produkciu počas roka vzhľadom na stratu aktivity tejto glykozyltransferázy, pričom požadovanú ročnú produkciu môžeme považovať za dosiahnutú pri vyprodukovaní 74,31kg izomaltulózy za požadované obdobie
Kľúčové slová:glykozyltransferáza, Erwinia sp.D12, izomaltulóza


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene