20. 7. 2019  9:57 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Separácia a charakterizácia katalytických vlastností enzýmov Aureobasidium pullulans s fruktozyltransferázovou aktivitou
Autor: Ing. Juraj Moravčík, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent 1:Ing. Katarína Vaňková, PhD.
Oponent 2:Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Separácia a charakterizácia katalytických vlastností enzýmov Aureobasidium pullulans s fruktozyltransferázovou aktivitou
Abstrakt:V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na ľudské zdravie a jednou z oblastí výskumu s týmto súvisiacou sú funkčné potraviny. Dôležitou súčasťou týchto potravín sú prebiotické látky, ktoré majú priaznivý efekt na organizmus. Medzi prebiotické látky patria aj fruktooligosacharidy, ktoré sa priemyselne pripravujú syntézou zo sacharózy s použitím enzýmu fruktozyltransferázy, ktorá sa pripravuje kultiváciou buniek mikroorganizmu Aureobasidium pullulans v intracelulárnej forme. Cieľmi tejto práce bolo izolovať enzým s transfruktozylačnou aktivitou z buniek Aureobasidiium pullulans, purifikáciou získať jednotlivé izomérne formy tohto enzýmu a charakterizovať ich. Na separáciu sa použili metódy dezintegrácie bunkovej steny v guľovom mlyne a iónovo -- výmenná chromatografia. Študoval sa vplyv procesových parametrov týchto metód na separáciu a hľadali sa najvhodnejšie podmienky pre izoláciu izomérnych foriem fruktozyltransferázy. Pri charakterizácií enzýmov sa skúmali katalytické vlastnosti, molekulové vlastnosti a oligomérna štruktúra enzýmov. Z katalytických vlastností sa študoval vplyv koncentrácie substrátu na enzýmovú reakciu, substrátová špecifita a kinetika transfruktozylácie sacharózy. Počas riešenia sa nám podarilo odseparovať päť rôznych foriem enzýmov s fruktozyltransferázovou aktivitou, pre ktoré sme zistili hodnoty fruktozyltransferázovej a hydrolytickej aktivity a charakterizovali sme ich molekulové vlastnosti.
Kľúčové slová:Aureobasidium pullulans, iónovo-výmenná chromatografia, dezintegrácia, optimalizácia, fruktozyltransferáza, molekulová hmotnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene