17. 7. 2019  1:20 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Využitie adsorpcie v biokatalytickej produkcii 2-fenyletanolu
Autor: Ing. Ivan Šimko, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie adsorpcie v biokatalytickej produkcii 2-fenyletanolu
Abstrakt:V posledných rokoch vzrástol záujem o prírodne získaný 2-fenyletanol, ktorý možno na základe európskych, či amerických nariadení a zákonov použiť v potravinárskom priemysle. Nato, aby sme mali takúto látku k dispozícii musí spĺňať požiadavky smerníc a nariadení napr. EC Flavour Directive 88/388/EEC a takisto aj všetky použité látky pri jej výrobe musia spĺňať tieto požiadavky. Jednou z možností výroby, ktorá spĺňa požiadavky je fermentačná výroba. Hlavnou úlohou tejto štúdie bolo zvoliť vhodný adsorbent, ktorý by selektívne a v čo najväčšej miere adsorboval 2-fenyletanol z fermentačného média po prebehnutej fermentácii. K tomuto účelu sa uskutočnili adsorpčné a desorpčné merania na zvolených adsorbentoch, kde sa sledovala adsorpčná kapacita pre 2-fenyletanol a L-fenylalanín z jednozložkových a dvojzložkových roztokov. Taktiež sa uskutočnili porovnávacie experimenty s fermentačným médiom. Ako najvhodnejšie adsorbenty sa ukázali tie, ktoré mali nepolárnu styrén-divinylbenzénovú štruktúru. Z celej skupiny adsorbentov sa zvolili Amberlite XAD 18 a Macronet MN 270, s ktorými sa uskutočnili všetky adsorpčné i desorpčné merania. Všetky jednozložkové izotermy boli dobre opísané Langmuirovou rovnicou, pričom pri opise adsorpčných dát z dvojzložkových experimentoch sa osvedčilo použitie prediktívnych modelov. Z viaczložkových meraní vyplynulo, že dochádza k silnej vzájomnej kompetícii medzi oboma hlavnými zložkami v prospech 2-fenyletanolu, čo je veľmi pozitívne zistenie. Takisto sa hľadalo vhodné desorpčné činidlo, ktorým by sa získal náš žiadaný produkt. Ako najvhodnejší desorbent sa ukázal byť etanol, v ktorom je L-fenylalanín veľmi málo rozpustný a ktorý zároveň spĺňa požiadavky zelenej technológie. Po uskutočnení všetkých naplánovaných experimentoch sme boli schopní na ich základe zvoliť vhodný adsorbent.
Kľúčové slová:2-fenyletanol, adsorpcia, izoterma, kompetícia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene