18. 7. 2019  21:11 Kamila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce: Návrh biotechnologickej produkcie pululánu
Autor: Ing. Branislav Štellmach
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce: Návrh biotechnologickej produkcie pululánu
Abstrakt:Pululán je vo vode rozpustný biopolymér, ktorý sa komerčne vyrába už viac ako 35 rokov. Má množstvo rozličných aplikácií v potravinárstve, na balenie, vo farmaceutickom priemysle a množstvo ďalších preukázaných aplikácií. Hlavnou prekážkou jeho širšieho využitia je jeho cena. Doposiaľ bolo vyskúšaných veľké množstvo produkčných kmeňov a fermentačných techník, ale stále sa ešte hľadá najvhodnejší produkčný kmeň a fermentačná technika s maximálnymi výťažkami pululánu. V tejto bakalárskej práci je navrhnutý bioreaktor na produkciu 100 ton pululánu ročne za využitia dostupných experimentálnych poznatkov. Prvá časť práce obsahuje výber vhodného produkčného kmeňa a kultivačnej metódy, stechiometriu, návrh parametrov bioreaktora a bunkovú termodynamiku kultivácie. Ďalšia časť pozostáva z chladenia a aerácie kultivačného média. Na konci práce je pojednávané o technikách čistenia vyprodukovaného pululánu a obsahuje separáciu biomasy a kompletný návrh biotechnologického procesu.
Kľúčové slová:Pululán, Bioreaktor, Aureobasidium pullulans

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene