24. 7. 2019  6:27 Vladimír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Rovnováha a kinetika viazania imunoglobulínu G a prímesových proteínov na chromatografických adsorbentoch
Autor: Mgr. Katarzyna Joanna Wrzosek, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Michal Přibyl, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Equilibrium and kinetics of binding of immunoglobulin G and impurity proteins on chromatographic adsorbents
Abstrakt:Immunoglobulins are glycoproteins playing a key role in specific immunity. They have significant ability of recognizing and binding foreign molecules which makes them useful tools often used in research, diagnostics and treatment of many diseases. Production of monoclonal antibodies (mAbs) requires usually three chromatographic steps in downstream processing. The chromatographic techniques may be responsible for up to 80 percent of overall production costs and they can become a bottleneck of mAbs production process. Therefore, a search for improved chromatographic adsorbents and careful optimization of existing techniques is of great significance. This work provides an overview of influence of ionic strength on adsorption capacity of immunoglobulin G (IgG) and model impurity proteins (human serum albumin and myoglobin) for main types of chromatographic adsorbents used in antibody purification. In the larger part of the thesis, the main focus was put on the grafted cation exchange adsorbents. This recently developed group of cation exchangers is characteristic by high adsorption capacities and fast kinetics of adsorption. The impact of mobile phase composition on adsorption capacity of the proteins was investigated for non-commercial, strong ion-exchange materials developed for monoclonal antibody purification by Merck (Darmstadt, Germany). An unique phenomenon of pore clogging was observed at conditions promoting high protein charge. It was also possible to interpret the impact of pH on adsorption of various proteins on the basis of ionization of their surface basic residues. The adsorption kinetics of IgG on a commercial grafted strong cation exchanger Fractogel EMD SE HiCap was investigated at various process conditions in batch and column experiments.
Kľúčové slová:protein chromatography, adsorption kinetics, pore diffusion , cation exchange chromatography, monoclonal antibodies, equilibrium adsorption capacity

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene