21. 7. 2019  2:12 Daniel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Charakterizácia celobunkových biokatalyzátorov monooxygenáz pripravených pomocou prístrojovo-riadenej imobilizácie
Autor: Ing. Marta Dlhošová
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Ing. Alica Vikartovská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakterizácia celobunkových biokatalyzátorov monooxygenáz pripravených pomocou prístrojovo-riadenej imobilizácie
Abstrakt:Produkt určený na enkapsuláciu (enzýmy, chemikálie alebo vitálne bunky) zmiešaný s enkapsulačným polymérom sa pomocou tlaku vzduchu privádza na produkčnú jednotku a po prechode tryskou sa separuje na kvapky rovnakých veľkostí, ktoré sa polymerizujú v polymerizačnom kúpeli. Veľkosť guličiek je ovládaná niekoľkými parametrami vrátane frekvencie vibrácií, veľkosti trysky, rýchlosti toku a fyzikálnymi vlastnosťami enkapsulačnej zmesi. Pri ovládaní homogenity toku alginátu alebo PA sa zistili nasledovné pravidlá. Trysky s menším priemerom produkujú guličky s menšími priemernými veľkosťami. Výsledný priemer guličiek je približne 2 krát väčší ako priemer trysky. Na produkciu častíc s menším priemerom je potrebné na rozbitie toku menšie elektrostatické napätie. Vyššie frekvencie produkujú guličky s menšími priemermi. Nižšia rýchlosť toku kvapaliny generuje menšie guličky. Počas skladovania voľných buniek sa pozorovala výrazne nízka schopnosť katalyzovať reakciu na rozdiel od enkapsulovaných buniek.
Kľúčové slová:cyklohexanón monooxigenáza, enkapsulácia, imobilizácia, baeyer-villigerove oxidácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene