24. 7. 2019  7:13 Vladimír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizácia riadiacich parametrov kultivačného procesu živočíšnych buniek
Autor: Ing. Gabriel Závodský
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Dr. Alexander Tappe
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimization of control parameters of a mammalian cell culture process
Abstrakt:The objective of presented master-thesis was to achieve optimal control parameters for cultivation of Per.C6(R) (Crucell) cell line. The cultivation BIOSTAT(R) B-DCU II and Univessel(R) 2L, multi-use glass reactor from company Sartorius Stedim Biotech GmbH we used. For optimization of temperature and pH control empirical step-responsebased methods were used. After obtaining of PID constants a testing run and a fine tuning was made. The most critical variable to control during the cultivation is pO2. In order to find out the optimal pO2 control constants a experimental design was employed. A model using PID parameters as factors was obtained and statistically analysed. Responses such as maximal overshooting, integral of control error (IAE) and integral of control error squared (ISE) were used. Subsequently the data were evaluated with MODDE from ompany Umetrics. Afterwards the optimized PID constants were tested during cultivation. The used setpoints (pH, pO2, tip speed) were results of a previous investigation of the cultivation process. (Ohvo, 2011) Final results from cultivation were compared to non-optimised parameters. Furthermore, the efficiency of the cell metabolism was judged by the analysis of media components among the cultivation process.
Kľúčové slová:batch cultivation, control optimization, experimental design, Per.C6(R) cells

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene