23. 7. 2019  13:53 Oľga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Príprava a vlastnosti celobunkového biokatalyzátora na produkciu R-enantioméru 1-fenyletanolu
Autor: Ing. Patrik Homola, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
Oponent 2:Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príprava a vlastnosti celobunkového biokatalyzátora na produkciu R-enantioméru 1-fenyletanolu
Abstrakt:Cieľom dizertačnej práce bolo vyvinúť a charakterizovať biokatalyzátor pre produkciu NADH-dependentnej alkoholdehydrogenázy, ktorá by bola schopná menej bežnú redukciu acetofenónu na R-1-fenyletanol, dôležitú látku využívanú vo výrobe aróm a príchutí. Skríning 23 kvasinkových druhov ukázal, že bunky Pichia capsulata ATCC 16753 majú vysokú aktivitu pre redukciu acetofenónu na R-1-fenyletanol. Táto vysoká aktivita nebola pozorované len pre celé bunky, ale taktiež pre izolovaný enzým za prítomnosti NADH ako kofaktora. R-1-fenyletanol bol produkovaný v enantiomérnom nadbytku väčšom ako 99 % pre surový enzýmový preparát a 97 % nadbytku pre celobunkový katalyzátor, ktorý bol kultivovaný pri optimálnych podmienkach. Kľúčové faktory pre produkciu biokatalyzátora ktorý je schopný dosahovať vysoké výťažky a selektivty boli: vhodný kultivačný čas, koncnentrácia glukózy v médiu a vhodná stratégia vzdušnenia. V ďalšom kroku bola práca zameraná na študovanie samotnej reakcie redukcie acetofenónu a kinetiku reakcie. Metóda priebehových kriviek a počiatočných rýchlostí boli požité na získanie kinetických dát. Kinetické parametre boli stanovené simultánnym vyhodnotením oboch typov experimentálnych dát. Študovaný reakčný systém mal reverzibilný charakter a vplyv inhibície substrátom bol taktiež pozorovaný a kvantifikovaný. Taktiež bol vyšetrovaný vplyv prítomnosti glukózy ako vnútrobunkového NADH regenerujúceho činidla. Prítomnosť glukózy malo rozhodujúci vplyv na enantiomérnu preferenciu biokatalyzátora, rýchlosť redukcie acetofenónu a výťažok žiadaného produktu.
Kľúčové slová:kinetika, R-1-fenyletanol, celobunkový katalyzátor, biokatalytická redukcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene