24. 7. 2019  2:44 Vladimír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizácia kryštalizácie potravinárskej aminokyseliny
Autor: Ing. Martina Ridzoňová
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Ing. Monika Antošová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia kryštalizácie potravinárskej aminokyseliny
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo zistiť optimálne podmienky pri separácii kryštálov potravinárskej aminokyseliny. Inaktivovaná fermentačná pôda sa po ultrafiltrácii zahustila a kryštalizovala za presne stanovených podmienok. Práca sa zaoberá skúmaním vplyvu teploty, pH a množstva premývacej vody na výsledný produkt. Taktiež sa určil správny postup jednotlivých krokov separácie, aby mal produkt požadovanú čistotu -- minimálne 98 %. Správne nastavené podmienky museli zároveň poskytovať čo možno najvyšší výťažok, aby bola výroba ekonomicky rentabilná. Diplomová práca obsahuje základné údaje o aminokyselinách ako aj ich využitie v potravinárskom priemysle. V teoretickej časti sú opísané princípy jednotlivých separačných krokov, z ktorých pozostáva izolácia kryštálu. Výskumná časť pozostáva zo štúdie vplyvu rôznych faktorov na čistotu a výťažok produktu. Dosiahnuté výsledky ako aj celkový navrhnutý proces sú zhrnuté v závere.
Kľúčové slová:aminokyselina, potravinárska aminokyselina, separácia, kryštalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene