24. 7. 2019  2:15 Vladimír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh výroby cefalosporínu C
Autor: Ing. Monika Mentelová
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Ing. Ľubomír Činčala
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh výroby cefalosporínu C
Abstrakt:Cefalosporíny sú antibiotiká, ktoré sa používajú na liečbu širokého spektra bakteriálnych infekcií ako napríklad infekcie dýchacieho ústrojenstva, infekcie pokožky či močových ciest. Patria k novšej skupine antibiotík a často sa uvádzajú ako alternatíva penicilínu pre mnohých pacientov. Cefalosporín C (CPC), beta-laktámové antibiotikum, ktorý rovnako ako všetky sekundárne metabolity, je syntetizovaný prostredníctvom biologických procesov zahŕňajúcich mikroorganizmy. Priemyselná produkcia tohto antibiotika známa viac ako 50 rokov, sa prevádzkuje tradičnou vsádzkovou fermentáciou v aerovaných miešaných tankových bioreaktoroch prostredníctvom fermentácie submerzných kultúr kmeňa Acremonium chrysogenum. V tomto bakalárskom projekte je navrhnutý bioreaktor na produkciu 10 ton cefalosporínu C ročne s využitím dostupných experimentálnych údajov. V prvom rade bolo potrebné zvoliť vhodný produkčný kmeň a spôsob kultivácie, stechiometriu , návrh reaktora a termodynamiku bunkovej kultivácie. Ďalšia časť pozostáva z chladenia a aerácie fermentačného média. Posledný krok je zameraný na výber techniky na čistenie vyprodukovaného cefalosporínu C a separáciu biomasy spolu s kompletnou technologickou schémou výroby CPC. Výrobné náklady podstatne závisia na separácii a prečistení produktu z fermentačného média, ktoré obsahuje množstvo vedľajších produktov.
Kľúčové slová:bioreaktor, cefalosporín C, Acremonium chrysogenum, produkcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene