Oct 30, 2020   0:24 a.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
Identification number: 38835
 

          Supervised theses     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Arpáš
Obohacovanie bibliografických záznamov
May 2012Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Arpáš
Odhaľovanie skrytých vzťahov v bibliografických záznamoch z oblasti vedy a výskumu
May 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Bako
Efektívne združenie a prístup k dátam pamäťových inštitúcií
May 2011Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Jozef Balún
Automated processing and classification of unstructured documents based on meaning
May 2020Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. František Bekeš
Katalóg knižnice v prostredí webu pre deti
May 2018Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Beno
Podpora správneho zapisovania bibliografických odkazov
May 2010
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Bernád
Gamifikácia v knižniciach
May 2017Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Biroš
Pamiatky na mapách
May 2012Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Blaho
Nástroje web2.0 a ich možnosti využitia v knižniciach
May 2011
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Cukerová
Kultúrne dedičstvo v dátach
May 2019
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Cymorek
Mobilné zariadenia a RFID technológia v knižnici
May 2014Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Černák
Deduplikácia bibliografických dát, vrátane záznamov autorít
May 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Dieška
Spotreba energie v domácnostiach
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Drahoň
RDF úložisko pre aplikovanie konceptuálnych modelov v objektovej databáze
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Franta
Spracovanie neanotovaných dokumentov s využitím sémantiky z existujúcich metadát
May 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Galbavý
Grafická reprezentácia vzťahov medzi záznamami
May 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Karolína Giertlová
Vyhľadávanie a získavanie dát z pamäťových inštitúcií
May 2019
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Matej Glemba
Libraries and their data
May 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Grexa
Sémantická interoperabilita pamäťových a fondových inštitúcií
May 2010
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Gunčaga
Digitálna knižnica
May 2011Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Habdák
Sémantické vyhľadávanie v obsahu kultúrnych inštitúcií
May 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Hamar
Správa citácií
May 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Šimon Harvan
Gamifikácia v knižniciach
May 2017
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Hnilicová
Jednoznačná identifikácia entít
May 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Eva Hnilicová
Reportovacie nástroje
May 2015Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Hnojčík
Identifikácia viacznačnosti entít pomocou ontológií
May 2018
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Chomo
Mobilné zariadenia a RFID technológia v knižnici
May 2014
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Chomo
Rozpoznávanie a prepis písma starých tlačí
May 2016
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Chovaňák
Reportovacie nástroje
May 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Javorka
Digitálny repozitár - dlhodobá ochrana
May 2016Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Juraj Kochjar
Analýza a sprístupňovanie veľkých dát
May 2017Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Branislav Kontúr
Ontológie a kultúrne dedičstvo
May 2009
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Koreň
Vyhľadávanie s významom
April 2019
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tamás Kosár
Cultural heritage in data
May 2020Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Krempaský
Detekcia anomálií na základe kombinácie viacerých metód
April 2019
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Kubica
Obohacovanie dát z oblasti vedy s využitím veľkých dát
May 2015
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kunka
Pamiatky na mapách
May 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Lekeň
Digitálna knižnica
May 2011
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Liščák
Viacvýznamovosť v sémantickom vyhľadávaní
May 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Lóderer
Obohacovanie bibliografických záznamov
May 2012
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Lóderer
Vyhľadávanie skrytých vzťahov v digitálnych knižniciach
May 2014
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Lošák
Sprístupňovanie skrytých vzťahov v energetických dátach
May 2017
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Lošák
Webový katalóg knižnice pre deti
May 2014
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Macej
Knižnice v mobile
May 2019
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Macko
Ontologický rámec CIDOC-CRM a jeho využitie pri sprístupňovaní kultúrneho dedičstva.
May 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Metod Majchrák
Objavovanie znalostí v digitálnych knižniciach s využitím konceptuálneho modelu CERIF
May 2012
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Petra Majzúnová
Využitie grafových štruktúr pre efektívne zobrazenie dát kultúrneho dedičstva
May 2011
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Makan
Vplyv externého prostredia na spotrebu energie
May 2016
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Adam Mészáros
Searching and retrieving data from memory institutions
May 2020
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Mihalik
Publikovanie bibliografických dát v prostredí sémantického webu
May 2014
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Mikluš
Ontologický rámec CIDOC-CRM a jeho využitie v prostredí SNG
May 2011Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľuboš Nemec
Spotreba energie v domácnostiach
May 2017
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Páleník
Kvalita veľkých dát v doméne energetiky
May 2016
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. et Ing. Jozef Pažin
Kvalifikačné práce v elektronickej podobe - zber a sprístupňovanie údajov v prostredí vysokých škôl
May 2008
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Pisarčík
Publikovanie bibliografických dát v prostredí sémantického webu
May 2018Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Pizner
Detekcia komunít na základe správania používateľov v systéme
April 2019
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Polák
Perspektívy fulltextového vyhľadávania integrovaného do informačných systémov pamäťových inštitúcií
May 2008
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Račko
Mobilné zariadenia a ich využitie pri navigácii používateľa v knižnici
May 2016
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Sedlář
Classification of Unstructured Texts
May 2020
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Igor Šimko
Mobilné zariadenia a ich využitie pri navigácii používateľa v knižnici
May 2016
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Štekláč
Cielený zber a spracovanie údajov z webu na základe objektov záujmu definovaných v súboroch autorít a tezauroch knižnice
May 2009
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Štetiar
RFID v knižnici
May 2013
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Tešlár
Možnosti interaktívneho prepojenia informácií vo faktografických informačných systémoch s kartografickým rozhraním
June 2007
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Tešlár
Prepojenie geografických informačných systémov s informačnými systémami pamäťových a fondových inštitúcií
May 2009
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Trizna
Deduplikácia entít pri automatickej indexácii neštruktúrovaného textu
May 2017
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Tuška
Aplikovanie konceptuálneho modelu FRBRoo pri prepájaní knižničných systémov
May 2012
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Valko
Digitálna kronika
May 2013Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Vaško
Budovanie databázy konferencií
May 2016
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Vereš
Vplyv externého prostredia na spotrebu energie
May 2017
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jozef Zeman
Možnosti interaktívneho prepojenia informácií vo faktografických informačných systémoch s kartografickým rozhraním
June 2007
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Zigo
Získavanie a deduplikácia bibliografických dát
May 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress