Oct 16, 2019   2:19 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Alena Martonová, PhD.
Identification number: 38836
University e-mail: qkovarovaa [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was unsuccessfully defended.DTWritten by (author): Bc. Peter Augustín
XXX
April 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Barát
Obohatená realita ako rozhranie pre prácu s priestorovou geometriou
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Bariny
Personalizované používateľské rozhranie pre zadávanie údajov experimentu cez mobilný telefón
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Július Bystričan
Interaktívna vizualizácia veľkých dát
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Cihák
Interaktívna vizualizácia vývoja zdrojového kódu v čase
May 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Csomor
xxx
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Čerman
Zobrazovač kľúčovej informácie pre Google Glass
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Drahoš
Interakcia vo virtuálnej realite - ovládanie
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Ďurica
Zatriedenie a vizualizácia domácností na základe ich spotreby elektrickej energie
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Filípek
Spresnenie lokalizácie pomocou časticového filtra s použitím zariadení typu iBeacon
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Findura
Personalizované používateľské rozhranie pre zadávanie údajov experimentu cez mobilný telefón
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Gregor
Stereometria a virtuálna realita
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Hagara
XXX
April 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tibor Hirják
Mobilné zariadenie ako generátor hudby
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Hlaváček
Alternatívne spôsoby interakcie v trojrozmernom priestore na obrazovke mobilného zariadenia
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Hlava
Zobrazovač kľúčovej informácie pre Google Glass
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondrej Ivančík
X3D a jeho možnosti pri tvorbe trojrozmených interaktívnych scén
June 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Jakabovič
Rozpoznávanie notového zápisu a následne preklad do formátu midi
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Képeš
Lokalizačná sociálna sieť v mobile
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Kollár
Tvorba webových stránok s využitím XML a transformačných jazykov
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Korbeľ
Zatriedenie a vizualizácia domácností na základe ich spotreby elektrickej enegie
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Kozák
X3D a jeho možnosti pri tvorbe trojrozmených interaktívnych scén
June 2009Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kozmon
Podpora tvorby trojrozmerných modelov pomocou skicovo orientovaného 2D modelovania
May 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Rastislav Kršák
Tvorba webových stránok s využitím XML a transformačných jazykov
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Kucsera
Mobilné zariadenie ako generátor hudby
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Kulíšek
Interaktívna vizualizácia vývoja softvérového projektu v čase
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Lach
Sledovanie pohybu ľudí v budove
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Liskovec
Lokalizácia využívajúca Beacon vysielače spresnená pomocou výstupov zo senzorov mobilného zariadenia
May 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Litvová
Multimediálna aplikácia pre mobilné zariadenie
May 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Mazán
Lokalizácia vo vnútri budov s použitím technológie Bluetooth LE a strojového učenia
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Mészáros
Aplikácia na podporu klasického vzdelávania v triedach s využitím nepriameho ovládania
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Michálek
Interaktívna vizualizácia vývoja zdrojového kódu v čase
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marko Moravčík
Šírenie názorov na webe
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Murín
Optimalizovanie rozhrania informačného systému pre výskumníkov
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Pikna
Optimalizácia vnútornej navigácie zrakovo postihnutých
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Polák
Formy interakcie vo virtuálnej realite použiteľné v procese vzdelávania
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Polgár
Podpora interaktívnej adaptívnej výučby anglickej slovnej zásoby na mobilnom zariadení
May 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Sekerák
Interaktívna vizualizácia akcií vývojára softvérového produktu
May 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Schwartz
Vizualizácia paralelných časových radov pomocou časových stromov
April 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Smíšek, PhD.
Multimediálne vzdelávanie cez Internet
May 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Sokolský
Trojrozmerný svet stereometrie
May 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Sopko
Personalizované interaktívne vzdelávanie prostredníctvom mobilného zariadenia
May 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Šidlo
Odporúčanie na základe modelovanie ľudského pohybu v priestore a čase
May 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrik Šimonič
Optimalizovanie rozhrania informačného systému pre výskumníkov
May 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Števaňák
Interaktívne vzdelávanie prostredníctvom mobilného zariadenia
May 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Štofaňák
Lokalizačná sociálna sieť v mobile
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Takáč
Mobilné zariadenie ako inteligentný generátor hudby prispôsobujúci sa používateľovi
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Takáč
Rozpoznávanie notového zápisu a následne preklad do formátu midi
May 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Tibenský
Vizualizácia softvéru pomocou Voronojových diagramov
May 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Turay
Rekonštrukcia siete majáčikov z ich signálov
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Tutko
Multimediálne spracovanie fyzikálnych experimentov náučnou formou
June 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Urbančok
Mobilný telefón ako inteligentný diaľkový ovládač trojrozmerného priestoru
May 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Války
Čo môže prezradiť sledovač pohľadu o vyplnenom elektronickom dotazníku?
May 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Voroňák
Šikovná práca s obrazom
May 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Zjara
X3D a jeho možnosti pri tvorbe trojrozmených interaktívnych avatarov
June 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Žlnka
Odporúčanie zosobnené vyjadreniami na sociálnej sieti
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress