24. 10. 2020  22:42 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Identifikačné číslo: 3883
Univerzitný e-mail: jozef.markos [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Iný priamoriadený pracovník - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty
     
     Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Bahno
Návrh výroby prírodných aróm v hybridných systémoch bioreaktor - membránová separácia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Bielik
Vyhodnotenie stability fluidného lôžka v závislosti na fyzikálnochemických zmenách v reakčnom systéme krakovania vákuových zvyškov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrej Bielik
Výroba cyklohexánu hydrogenáciou benzénu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Dominik Bukay
Návrh reaktora na výrobu propylénglykolu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Dominik Bukay
Návrh reaktora na výrobu propylénglykolu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Cibulka
Modelovanie fluidného katalytického reaktora na štiepenie ťažkých zvyškov spracovania ropy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Cibulka
Výroba cyklohexánu z benzénu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Matematické a experimentálne modelovanie výroby prírodných aróm
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Návrh systému bioreaktor - membránová separácia pre výrobu potravinárskych aróm
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Čiašová
Návrh adsorpčnej jednotky na sušenie zemného plynu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZP
Autor: Sean Peter Gavin
Intensification of 2 - phenylethanol production in hybrid system
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Gibala
Návrh rektifikačných kolón na separáciu trojzložkovej zmesi uhľovodíkov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Gibala
Optimalizácia chladiaceho systému hláv vybraných kolón na FCC aj s využitím adiabatického vlhčenia vzduchu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Holásek
Návrh absorpčnej kolóny na absorpciu chlóru z odplynov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Róbert Kando
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Kando
Návrh rektifikačnej kolóny a pervaporačnej jednotky na produkciu čistého butanolu zo zmesi butanol – voda
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Kopáč
Návrh a energetická analýza výroby anilínu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Kopáč
Optimalizácia viacfázového katalytického hydrogenačného reaktora
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marcel Kotora, PhD.
Modelling heterogeneously catalyzed reactive distillation processes
september 2008
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kovačin
Modelovanie hybridných membránových bioreaktorov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Kurčina
Návrh výroby etylesteru kyseliny octovej reaktívnou destiláciou
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Šimon Kvasniak
Rektifikácia etanolu s adsorpčným sušením destilátu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Lukáč
Modelovanie airlift bioreaktorov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZP
Autor: Paul McCaferty
Catalytic pyrolysis of tar in process gas from biomass gasification
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Modelovanie a optimalizácia hybridných reaktívne - separačných procesov
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Mináriková
Biokatalytická oxidácia 2 - fenyletanolu na kyselinu fenyloctovú pomocou baktérií Gluconobacter oxydans
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Mitterová
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Miroslav Moravčík
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
máj 2024
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Oršula
Návrh reaktorového uzla na syntézu 1,2-dichlóretánu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Pinčiar
Matematické a experimentálne modelovanie hybridného bioreaktora s membránovou separáciou
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ivan Sikula, PhD.
Modelling of fermentation in airlift bioreactor
september 2008Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Juraj Sláva, PhD.
Matematické modelovanie procesov reaktívnych separácií
september 2009
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Stovíček
Návrh technológie na výrobu etanolamínov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Stovíček
Návrh technológie na výrobu 2-fenyl etanolu v hybridnom systéme bioreaktor - membránová separácia
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lýdia Šišková
Experimentálne sledovanie katalytickej pyrolýzy dechtov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lýdia Šišková
Návrh technologickej linky na výrobu cyklohexánu z benzénu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Šoltýs
Úprava zemného plynu adsorpčným sušením
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Lukáš Šugár
Experimentálne a matematické modelovanie spracovávania biomasy na procesný plyn
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Šugár
Experimentálne sledovanie katalytického splyňovania dechtov z pyrolýzy biomasy
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Šugár
Návrh technologickej linky na výrobu etanolamínov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Gábor Tóth
Návrh rektifikačných kolón na separáciu viaczložkovej zmesi
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Vargai
Optimalizácia technológie na produkciu prírodných aróm
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Vereš
Matematické a experimentálne modelovanie hybridných systémov bioreaktor - membránová separácia
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Vereš
Návrh hybridného air - lift bioreaktora s membránovým modulom
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná