12. 11. 2019  19:16 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Identifikačné číslo: 3883
Univerzitný e-mail: jozef.markos [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor DrSc. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Iný priamoriadený pracovník - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Bahno
Návrh výroby prírodných aróm v hybridných systémoch bioreaktor - membránová separácia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Bielik
Vyhodnotenie stability fluidného lôžka v závislosti na fyzikálnochemických zmenách v reakčnom systéme krakovania vákuových zvyškov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Bielik
Výroba cyklohexánu hydrogenáciou benzénu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Dominik Bukay
Návrh reaktora na výrobu propylénglykolu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominik Bukay
Návrh reaktora na výrobu propylénglykolu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Cibulka
Modelovanie fluidného katalytického reaktora na štiepenie ťažkých zvyškov spracovania ropy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Cibulka
Výroba cyklohexánu z benzénu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Matematické a experimentálne modelovanie výroby prírodných aróm
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Návrh systému bioreaktor - membránová separácia pre výrobu potravinárskych aróm
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Čiašová
Návrh adsorpčnej jednotky na sušenie zemného plynu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Sean Peter Gavin
Intensification of 2 - phenylethanol production in hybrid system
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Gibala
Návrh rektifikačných kolón na separáciu trojzložkovej zmesi uhľovodíkov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Gibala
Optimalizácia chladiaceho systému hláv vybraných kolón na FCC aj s využitím adiabatického vlhčenia vzduchu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Holásek
Návrh absorpčnej kolóny na absorpciu chlóru z odplynov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Kando
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Kando
Návrh rektifikačnej kolóny a pervaporačnej jednotky na produkciu čistého butanolu zo zmesi butanol – voda
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Kopáč
Návrh a energetická analýza výroby anilínu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Kopáč
Optimalizácia viacfázového katalytického hydrogenačného reaktora
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marcel Kotora, PhD.
Modelling heterogeneously catalyzed reactive distillation processes
september 2008Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kovačin
Modelovanie hybridných membránových bioreaktorov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Kurčina
Návrh výroby etylesteru kyseliny octovej reaktívnou destiláciou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Šimon Kvasniak
Rektifikácia etanolu s adsorpčným sušením destilátu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Lukáč
Modelovanie airlift bioreaktorov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Paul McCaferty
Catalytic pyrolysis of tar in process gas from biomass gasification
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Modelovanie a optimalizácia hybridných reaktívne - separačných procesov
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Mináriková
Biokatalytická oxidácia 2 - fenyletanolu na kyselinu fenyloctovú pomocou baktérií Gluconobacter oxydans
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Mitterová
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Oršula
Návrh reaktorového uzla na syntézu 1,2-dichlóretánu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Pinčiar
Matematické a experimentálne modelovanie hybridného bioreaktora s membránovou separáciou
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ivan Sikula, PhD.
Modelling of fermentation in airlift bioreactor
september 2008Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Juraj Sláva, PhD.
Matematické modelovanie procesov reaktívnych separácií
september 2009Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Stovíček
Návrh technológie na výrobu etanolamínov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Stovíček
Návrh technológie na výrobu 2-fenyl etanolu v hybridnom systéme bioreaktor - membránová separácia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lýdia Šišková
Experimentálne sledovanie katalytickej pyrolýzy dechtov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lýdia Šišková
Návrh technologickej linky na výrobu cyklohexánu z benzénu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Šoltýs
Úprava zemného plynu adsorpčným sušením
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lukáš Šugár
Experimentálne a matematické modelovanie spracovávania biomasy na procesný plyn
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Šugár
Experimentálne sledovanie katalytického splyňovania dechtov z pyrolýzy biomasy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Šugár
Návrh technologickej linky na výrobu etanolamínov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gábor Tóth
Návrh rektifikačných kolón na separáciu viaczložkovej zmesi
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Vargai
Optimalizácia technológie na produkciu prírodných aróm
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Vereš
Matematické a experimentálne modelovanie hybridných systémov bioreaktor - membránová separácia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Vereš
Návrh hybridného air - lift bioreaktora s membránovým modulom
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná