Dec 5, 2019   8:29 p.m. Oto
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identification number: 3886
University e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Preparation of automobile fuels from plastic waste
Written by (author): Ing. Tomáš Ondrovič
Department: Department of Petroleum Technology and Petrochemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Švantner
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava automobilových palív z odpadných plastov
Summary:Táto diplomová práca reflektuje na potrebu zmeny nakladania s odpadom pri recyklácii automobilov po dobe životnosti. Legislatíva EU ktorá príde do platnosti 1.1.2015 ukladá za cieľ zvýšenie recyklovateľnosti automobilových častí až na 95 % hmotnosti vozidla. Jednou zo súčastí zvyškového odpadu z recyklácie automobilov sú plasty. Zistiť možnosti využitia odpadových plastov z automobilov, ako suroviny pre výrobu motorovej nafty a benzínu pyrolýznym procesom bolo cieľom tejto práce. Výsledky ukázali, že je možné získať produkty, ktoré by boli cenné pre rafinérsky priemysel.
Key words:pyrolýza, odpadové plasty, palivá, staré vozidlá, recyklácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited