Dec 15, 2019   10:35 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identification number: 3886
University e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of Composition and Properties of Biofuels from Cellulose and Lignin Pyrolysis
Written by (author): Bc. Aneta Závodníková
Department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza zloženia a vlastností bio-olejov z pyrolýzy celulózy a lignínu
Summary:Biomasa ako jeden z obnoviteľných zdrojov energie má síce veľký energetický potenciál, ale nízku energetickú hustotu. Zvýšenie energetickej hustoty vieme dosiahnuť použitím rýchlej pyrolýzy, kde ako hlavný produkt získavame bio-olej. Získaný pyrolýzny bio-olej by sa v budúcnosti mohol využívať ako biopalivo alebo ako zdroj cenných chemických látok prírodného pôvodu. Komplexná chemická charakterizácia olejov je veľmi zložitá vzhľadom na veľké množstvo vznikajúcich zlúčenín pochádzajúcich z rôznych vstupných surovín. Cieľom práce bolo vykonať podrobné štúdium chemického zloženia bio-olejov pochádzajúcich z pyrolýzy lignocelulózovej biomasy. K štúdiu zložiek v bio-olejoch boli použité rôzne analytické metódy ako napr.: plynová chromatografia s použitím hmotnostného spektrometra (GC-MS) a vysokorozlišovacia hmotnostná spektrometria (HRMS) typu orbitrap. Metódou GC-MS sme vo vzorkách študovaných bio-olejov stanovili približne 100 zlúčenín. Analytickou metódou HRMS bolo detekovaných až do 3600 rôznych látok.
Key words:biomasa, pyrolýzny bio-olej , pyrolýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited