28. 1. 2020  1:01 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identifikační číslo: 3886
Univerzitní e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vývoj laboratórneho reaktora a jeho použitie na štúdium tvorby koksu pri pyrolýze uhľovodíkových surovín
Autor: Ing. Boris Jambor, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Oponent 2:Ing. Jozef Mikulec, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vývoj laboratórneho reaktora a jeho použitie na štúdium tvorby koksu pri pyrolýze uhľovodíkových surovín
Abstrakt:Úlohou dizertačnej práce bolo hodnotiť vybrané priemyselné pyrolýzne suroviny z hľadiska ich tendencie ku tvorbe koksu, ako aj z hľadiska výťažkov žiadaných nízkomolekulových alkénov vznikajúcich pri ich pyrolýze. Ťažisko práce ležalo vo vývoji a testovaní nového laboratórneho reaktora umožňujúceho štúdium rýchlosti tvorby koksu a morfológie koksu. V práci sa hľadali vhodné reakčné podmienky a postup získania reprodukovateľných výsledkov tvorby koksu. Vyvinuté zariadenie umožňuje merať usadzovanie koksu pri použití kvapalných aj plynných uhľovodíkových surovín, na platničkách vyrobených z rôznych materiálov, umiestnených v oceľovom reaktore v prítomnosti inertného zrieďovadla. Testovala sa vhodná metóda na vytvorenie inertnej vrstvy SiO2 na vnútornej stene reaktora, ktorá by potláčala katalytický účinok stien reaktora na priebeh sekundárnych reakcií pri pyrolýze spojených s tvorbou koksu. Tvorba vrstvy SiO2 prebiehala pomocou nanášania z pár a sól-gél metódou. Prvým postupom vznikla nekompaktná vrstva porézneho prášku na stene reaktora na rozdiel od popraskaného filmu vytvoreného sól-gél metódou. Z dôvodu postupného opadávania vrstvy SiO2 sa nakoniec zvolilo predkoksovanie stien reaktora za tvorby ochranného uhlíkového filmu na začiatku každej série meraní. Presnosť merania tvorby koksu bola overená pyrolýzou primárneho benzínu. Rýchlosť tvorby koksu a morfológia koksu boli študované na dvoch rôznych priemyselne využívaných zliatinách vo forme platničiek umiestnených v koksovacom reaktore. Ako surovina sa použili dva benzíny s rozdielnym skupinovým zložením a obsahom sírnych látok. Stanovili sa závislosti množstva vytvoreného koksu od doby experimentu. Tieto dokazujú rôzne rýchlosti tvorby koksu v závislosti od kvality použitej suroviny. Morfológia koksu bola študovaná pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie po 120 minútach od začiatku koksovania na čistých platničkách, kedy v procese prevládal katalytický mechanizmus tvorby koksu a po 840 minútach, kedy tvorba koksu prebieha mechanizmom voľných radikálov a kondenzačným mechanizmom. V dizertačnej práci boli tiež pozorované zmeny v obsahu Cr, Ni, Fe a Mn v povrchových vrstvách testovaných platničiek v závislosti od ich doby používania.
Klíčová slova:morfológia koksu, pyrolýza, laboratórny pyrolýzny reaktor, vrstva SiO2, tvorba koksu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně