19. 1. 2020  18:01 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identifikačné číslo: 3886
Univerzitný e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vývoj laboratórneho reaktora a jeho použitie na štúdium tvorby koksu pri pyrolýze uhľovodíkových surovín
Autor: Ing. Boris Jambor, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Oponent 2:Ing. Jozef Mikulec, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj laboratórneho reaktora a jeho použitie na štúdium tvorby koksu pri pyrolýze uhľovodíkových surovín
Abstrakt:Úlohou dizertačnej práce bolo hodnotiť vybrané priemyselné pyrolýzne suroviny z hľadiska ich tendencie ku tvorbe koksu, ako aj z hľadiska výťažkov žiadaných nízkomolekulových alkénov vznikajúcich pri ich pyrolýze. Ťažisko práce ležalo vo vývoji a testovaní nového laboratórneho reaktora umožňujúceho štúdium rýchlosti tvorby koksu a morfológie koksu. V práci sa hľadali vhodné reakčné podmienky a postup získania reprodukovateľných výsledkov tvorby koksu. Vyvinuté zariadenie umožňuje merať usadzovanie koksu pri použití kvapalných aj plynných uhľovodíkových surovín, na platničkách vyrobených z rôznych materiálov, umiestnených v oceľovom reaktore v prítomnosti inertného zrieďovadla. Testovala sa vhodná metóda na vytvorenie inertnej vrstvy SiO2 na vnútornej stene reaktora, ktorá by potláčala katalytický účinok stien reaktora na priebeh sekundárnych reakcií pri pyrolýze spojených s tvorbou koksu. Tvorba vrstvy SiO2 prebiehala pomocou nanášania z pár a sól-gél metódou. Prvým postupom vznikla nekompaktná vrstva porézneho prášku na stene reaktora na rozdiel od popraskaného filmu vytvoreného sól-gél metódou. Z dôvodu postupného opadávania vrstvy SiO2 sa nakoniec zvolilo predkoksovanie stien reaktora za tvorby ochranného uhlíkového filmu na začiatku každej série meraní. Presnosť merania tvorby koksu bola overená pyrolýzou primárneho benzínu. Rýchlosť tvorby koksu a morfológia koksu boli študované na dvoch rôznych priemyselne využívaných zliatinách vo forme platničiek umiestnených v koksovacom reaktore. Ako surovina sa použili dva benzíny s rozdielnym skupinovým zložením a obsahom sírnych látok. Stanovili sa závislosti množstva vytvoreného koksu od doby experimentu. Tieto dokazujú rôzne rýchlosti tvorby koksu v závislosti od kvality použitej suroviny. Morfológia koksu bola študovaná pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie po 120 minútach od začiatku koksovania na čistých platničkách, kedy v procese prevládal katalytický mechanizmus tvorby koksu a po 840 minútach, kedy tvorba koksu prebieha mechanizmom voľných radikálov a kondenzačným mechanizmom. V dizertačnej práci boli tiež pozorované zmeny v obsahu Cr, Ni, Fe a Mn v povrchových vrstvách testovaných platničiek v závislosti od ich doby používania.
Kľúčové slová:morfológia koksu, pyrolýza, laboratórny pyrolýzny reaktor, vrstva SiO2, tvorba koksu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene