20. 1. 2020  6:51 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Identifikačné číslo: 3890
Univerzitný e-mail: vladimir.dvonka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Príprava funkčného solárneho článku s využitím ovrstvovacích techník
Autor: Ing. Jakub Balušinský
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príprava funkčného solárneho článku s využitím ovrstvovacích techník
Abstrakt:Cieľom tejto práce bola príprava funkčných farbivom scitlivovaných solárnych článkov s využitím ovrstvovacích techník a následné určenie ich konverznej účinnosti. Na základe teoretickej prípravy na túto tému boli pripravené solárne články s protielektródami s rôznymi katalytickými vrstvami, ktorých základom bol elektricky vodivý polymér PEDOT:PSS buď bez prímesí alebo s prídavkom uhlíkových nanorúrok, nanočastíc striebra alebo DMSO. Na vytvorenie tenkých vrstiev sa využil systém Doctor blade. Zistilo sa, že táto technika nanášania je vhodná len po určitú viskozitu nanášaných zmesí. Nad touto hodnotou viskozity sú takto pripravené vrstvy príliš hrubé na použitie v DSSC článkoch. Najvyššiu hodnotu konverznej účinnosti (0,39 %) dosiahol článok s protielektródou, ktorá v katalytickej vrstve obsahovala 0,5 hm. % MWCNTs.
Kľúčové slová:Doctor blade, MWCNTs, DSSC, PEDOT

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene