28. 1. 2020  1:34 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Identifikačné číslo: 3890
Univerzitný e-mail: vladimir.dvonka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Identifikácia novodobých písacích látok s využitím optickej a fluorescenčnej mikroskopie I.
Autor: Bc. Martin Paškan
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Haberová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Identifikácia novodobých písacích látok s využitím optickej a fluorescenčnej mikroskopie I.
Abstrakt:Identifikácia novodobých písacích látok je veľmi dôležitá a zohráva kľúčovú úlohu v kriminalisticko-expertíznej činnosti. Skúmanie prebieha pomocou mikroskopu a to snímaním čiar napísaných perom. V našom prípade boli ako referenčné vzorky použité tri druhy pier, konkrétne gélové, guľôčkové a atramentové. Počet pier z každej skupiny bol: guľôčkové 10 kusov, gélové 5 kusov a atramentové 4 kusy. Tieto perá sme následne zatriedili do jednotlivých skupín, ktoré môžu pomôcť pri identifikácii neznámych vzoriek.
Kľúčové slová:mikroskopia, fluorescenčná mikroskopia, RGB, CIE L*a*b*, obrazová analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene