26. 1. 2020  18:54 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Identifikačné číslo: 3890
Univerzitný e-mail: vladimir.dvonka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Identifikácia novodobých písacích látok s využitím optickej a fluorescenčnej mikroskopie II.
Autor: Ing. Veronika Žilinská
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Oponent:Ing. Silvia Stašková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Identifikácia novodobých písacích látok s využitím optickej a fluorescenčnej mikroskopie II.
Abstrakt:Predmetom výskumu sú atramentové linky na papieri, ktoré sú skúmané optickou a fluorescenčnou mikroskopiou. Na začiatok sú spracované všeobecné poznatky o forenznej analýze a rozličné deštruktívne a nedeštruktívne metódy analýz, ktoré sa používali na rozbor dokumentov v minulosti a v súčasnosti. Cieľom práce je zaznamenanie a identifikácia jednotlivých písacích látok vo viditeľnom a ultrafialovom svetle. Identifikácia spočíva v odčítaní RGB farebných súradníc zo snímok a následnom prepočte súradníc do CIE L*a*b farebného priestoru. Údaje sú vynesené do grafov a spracované lineárnou regresiou.
Kľúčové slová:atrament, fluorescencia, mikroskopia, guľôčkové pero, CIEL*a*b*, forenzná analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene