29. 1. 2020  7:02 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Identifikačné číslo: 3890
Univerzitný e-mail: vladimir.dvonka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy
Autor: Ing. Veronika Žilinská
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy
Abstrakt:V úvodnej teoretickej časti práce sú spracované informácie o použitých látkach, poly(3,4-etyléndioxytiofén)-poly(styrénsulfonáte) (PEDOT:PSS), dimetyl sulfoxide (DMSO), etylén glykole (EG) a polyetylén glykole (PEG). Cieľom práce bola príprava a homogenizácia disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS s rozpúšťadlami zvyšujúcimi elektrickú vodivosť. Jednotlivé vrstvy boli pripravené metódou spin-coating na sklenenom substráte. Následne sa sledoval vplyv svetla, tepla a ultrazvukového miešania disperzie na stabilitu vrstiev a na ich vodivostné a spektrálne vlastnosti. Na charakterizáciu sa použili spektrálne metódy (UV, VIS, FTIR), denzitometria, mikroskopia a 4-bodová metóda merania odporu. Dokázali sme, že vrstvy PEDOT:PSS so sekundárnym dopovaním podliehajú degradácii pod vplyvom ultrafialového a viditeľného žiarenia a tepla. Degradácia sa prejavila nárastom plošného odporu, pri väčšine vzoriek až na nemerateľné hodnoty. Najvýraznejšia zmena v spektrách je postupné miznutie troch charakteristických pásov PSS reťazca. Najdeštruktívnejšie bolo žiarenie v svetelnej komore, ktoré za 1 deň spôsobilo zmeny porovnateľné s 19 dňami expozície za oknom. Oveľa menší negatívny vplyv malo pôsobenie teploty 65 ºC. Neexponované vzorky si zachovali svoje pôvodné vlastnosti aj po 2 mesiacoch.
Kľúčové slová:vodivé polyméry, PEDOT, degradácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene