23. 1. 2020  8:21 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Identifikačné číslo: 3890
Univerzitný e-mail: vladimir.dvonka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Metódy obrazovej analýzy hodnotiace grafické zobrazenie
Autor: Ing. Martin Macek
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Oponent:prof. Ing. Oldrich Zmeskal, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metódy obrazovej analýzy hodnotiace grafické zobrazenie
Abstrakt:Predmetom tejto diplomovej práce je získanie hodnoty priestorovej frekvencie využitím programu Imatest a porovnanie hodnôt priestorovej frekvencie získaných programom Imatest a programom Matlab. Ďalej sa spracovala metodika pre vyhodnotenie šumu, nehomogenity osvetlenia, farebnej chyby a deformácie obrazu. Poukázalo sa na nedostatky programu Imatest pri vyhodnocovaní, hlavne pre ďalšie spracovanie výsledkov meraní pre štatistické vyhodnotenie. Modulačná prenosová funkcia vyjadruje mieru schopnosti optického systému (napr. tlačená vzorka) zobraziť rôzne úrovne detailov snímaného objektu do digitalizovanej formy. Realizuje sa meraním kontrastu (rozhrania potlačená vzorka/nepotlačená vzorka), alebo moduláciou, ktorá je vytvorená tak, aby zobrazovanú úroveň detailov reprodukovala čo najpresnejšie.
Kľúčové slová:LSF, MTF, Obrazová analýza


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene