28. 1. 2020  2:31 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Identifikačné číslo: 3890
Univerzitný e-mail: vladimir.dvonka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Solárne články – staré a nové technológie
Autor: Ing. Katarína Petrovská
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Solárne články – staré a nové technológie
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovať literárnu rešerš so zameraním na nové technológie solárnych článkov -- farbivom scitlivované solárne články (DSSC) -- a porovnať ich so starými technológiami. Úvodná časť problematiky je zameraná na históriu vývoja solárnych článkov, dôvod záujmu a financovanie výskumu v tomto alternatívnom zdroji energie. Hlavná časť sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je venovaná tlačovým a iným technológiám, ktoré sa používajú pre nanášanie vrstiev solárnych článkov. Druhá časť sa zaoberá porovnávaním najvyšších možných laboratórnych účinností premeny solárnych článkov prvej až tretej generácie. Ďalej je popísané zloženie farbivom scitlivovaných solárnych článkov, ich princíp činnosti a najdôležitejšia charakterizácia, pričom záver tejto časti práce bol venovaný elektrolytu TEMPO a jeho súčasti v solárnych článkoch v sľubne sa vyvíjajúcej účinnosti premeny energie.
Kľúčové slová:farbivom scitlivované solárne články, DSSC, tlačové technológie, zelená energia, TEMPO

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene