26. 1. 2020  18:16 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Identifikačné číslo: 3890
Univerzitný e-mail: vladimir.dvonka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tlač elektricky vodivých kompozícií a ich analýza
Autor: Ing. Azad Haj Ali
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tlač elektricky vodivých kompozícií a ich analýza
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá Tlačou elektricky vodivých kompozícií ako PEDOT:PSS, Strieborna pasta na flexibilne materiály pre rôzne lakované papiere ( UVL, DML, DLL) alebo PET Fólia. Niektoré vzorky boli pred tlačením upravované na povrchu plazmou dielektrickým bariérovým výbojom (DBD) a potom boli hodnotené cez obrazovú analýzu a to skenovanie a použitie programu Tifman pre určenie šírky linky pre rôzne šírky. Napríklad pri analýze pre mikrolinky ID 200/400 a 200/200 tlačením PEDOT:PSS išlo najlepšie pre UVL papier a skoro rovnako na ostatné substráty, kde pri plazmovaní výrazne rástli pri fólii a DLL. Pri tlačení striebornou pastu hodnota vždy bola vyššia čo môže byt spôsobené zlievaním a kde tiez obrazovou analýzou zistili tlačeným PEDOT:PSS na fólie vytvorilo zhluky a ktore bolo dôsledok predávaním farbivo do PEDOT:PSS, pri porovnaní hodnoty mernej vodivosti s obrazovou analýzou sa zistilo že vodivosť nezávisí na šírke linky ale na jej hrúbke. Kľúčové slová: Obrazová Analýza, PEDOT:PSS, Striebro, Tifman
Kľúčové slová:Obrazová Analýza, Striebro, PEDOT:PSS

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene