19. 1. 2020  19:14 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Identifikačné číslo: 3890
Univerzitný e-mail: vladimir.dvonka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza vlastností štruktúr pre tlačenú elektroniku
Autor: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Veselý, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza vlastností štruktúr pre tlačenú elektroniku
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá obrazovou analýzou sieťotlačou tlačených štruktúr vodivého polyméru PEDOT:PSS. Analyzované boli potláčané flexibilné substráty rôzne lakovaných papierov a PET fólie. Vlastnosti štruktúr sa hodnotili v závislosti od opracovania povrchu vzoriek plazmou, množstva nánosov a spôsobe sušenia. Pre obrazovú analýzu šumu ako nehomogenity povrchu sa využíval program Imatest. Tento softvér meria šum ako kvadratickú smerodajnú odchýlku od aritmetického priemeru tónových hodnôt. Ako najkvalitnejšiu vzorku z hľadiska homogenity nánosu sme určili UV lakovaný papier. Maximálne rozlíšenie sieťotlače bolo určené pomocou profilov liniek interdigitálov získaných funkciou LSF (line spread function). Pri našich podmienkach sme schopní tlačiť interdigitál s 200 um linkami a 300 um medzerami. Prostredníctvom funkcie LSF bola stanovená FWHM (full width at half maximum) funkcia deformácia linky v polovičnej výške jej píku, pričom najmenej deformované boli mikrolinky interdigitálov tlačených na PET fólii. Porovnaním výsledkov obrazovej analýzy s meraniami povrchovej vodivosti štvorbodovou metódou sme potvrdili, že vodivosť nezávisí od šírky mikrolinky, ale jej kompaktnosti a homogenity.
Kľúčové slová:obrazová analýza, funkcia LSF (line spread function), PEDOT:PSS

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene