10. 12. 2019  8:33 Radúz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Identifikačné číslo: 3890
Univerzitný e-mail: vladimir.dvonka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽILINSKÁ, V. -- DVONKA, V. Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy
Anglický názov: PEDOT:PSS Electrically Conductive Layers to Electrode Systems
Český názov:
Autor: Ing. Veronika Žilinská
Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vodivé polyméry, PEDOT, conductive polymers, degradation, degradácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Žilinská
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)