Jan 27, 2020   5:04 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Identification number: 3891
University e-mail: martin.palou [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Abdulmula Ali Mohamed Albhilil, PhD.
Preparation of cordierite-mullite ceramics from natural raw materials (Libya)
August 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Janette Dragomirová
Development of Concrete Composites Based on Alternative Raw Materials for Massive Monolithic Structures
May 2021Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Filová
Syntéza a bioaktivita poréznych biomateriálov
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Filová
Syntéza a charakterizácia kompozitných biomateriálov pre medicínské aplikácie
May 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Habánek
Aplikácia vodivostnej kalorimetrie na stanovenie tepelného zafarbenia a kinetiky hydratácie anorganických spojív
May 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Habánek
Štúdium vplyvu rôznych prísad na fyzikálne a chemické vlastnosti spojív
September 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Ifka, PhD.
Vplyv fosforečnanov vápenatých na fázové zloženie portlandského slinku
September 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ifka, PhD.
Vplyv fosforečnanov vápenatých na vznik alitu v portlandskom slinku
May 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Iľanovský
Development of blended white cements with addition of kiln dusts
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľubomír Ježo, PhD.
Možnosť náhrady slinku v cementoch inými zložkami
August 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Krajčíková
Syntéza a bioaktivita biokompozitných materiálov na báze PVA a TCP
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrea Mokrohajská
Vplyv nových prísad na vlastnosti betónov
May 2006Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Maha S.M. Noaman, PhD.
Preparation of (β-SiALON) based advanced ceramics for machinery applications
September 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Karol Podhora
Možnosti využitia alternatívnych surovín na výrobu portlandského slinku
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Karol Podhora
Príprava a vlastnosti portlandských cementov na báze alternatívnych surovín
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Repaská Krestianová
In vitro štúdium bioaktívy biomateriálov v dynamickom a statickom režime
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Linda Suroviaková
Preparation of glass and glass-ceramics in Li2O-SiO2 system with addition of P2O5 in the form of fluorapatite.
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Števák
Charakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovín
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Števák
Základné vlastnosti špeciálnych portlandských zmesových cementov na báze alternatívnych surovín a PP vlákien
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Tholt
Progresívne biokeramické materiály pre aplikácie v medicíne
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ján Tholt
Syntéza biokompozitných materiálov na báze HA a PVA
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Vargová
Progresívne biokeramické materiály na báze hydroxyapatitu pre klinické aplikácie
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Vitkovič, PhD.
Syntéza kompozitných biomateriálov na báze biopolymérov a hydroxyapatitu
July 2209Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Oto Vojtechovský
Vplyv fosforečnanov vápenatých na fázové zloženie Potlandského slinku
September 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Vrablecová
Vývoj cementových kompozitov pre aplikácie v geotermálnych vrtoch
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Gabriela Zúbriková, PhD.
Study of in vitro bioactivity of bioglass-ceramic composites from lithium disilicate system
September 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Matúš Žemlička, PhD.
Effect of Supplementary Cementitious Materials on Hydration and Properties of Cements under Various Curing Regimes
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Žemlička, PhD.
Štúdium hydraulických zmesí v sanačných aplikáciách na historických objektoch
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress