Jan 18, 2020   5:14 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Identification number: 3891
University e-mail: martin.palou [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Efekt hydrotermálneho ošetrenia na hydratačnú reakciu a vlastností tamponážnych a špeciálnych portlandských cementov
Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Ježo, Ľubomír -- Dragomirová, Janette
The effect of hydrothermal curing on the hydration reaction and properties of Oil-Well and special Portland cements. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement. Praha,: Research of Building Materials, 2019, p. 1--10. ISBN 978-80-906541-4-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Fázové transformácie v zmesových tamponážnych cementoch triedy G
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Másilko, Jiří -- Palou, Martin Tchingnabé
Phase transformations in blended g-oil well cements. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, p. 382. ISBN 978-963-454-416-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.Hydrothermal preparation and thermal stability of analcime
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Jurišová, Jana -- Palou, Martin Tchingnabé
Hydrothermal preparation and thermal stability of analcime. In 5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko. Greifswald, Nemecko,: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, p. 480. ISBN 978-3-940237-59-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Optimalizácia cementového zloženia na výrobu ťažkých betónov použitím termickej analýzy
Dragomirová, Janette -- Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav
Optimization of cementitious composite for heavyweight concrete preparation using thermal analysis method. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, p. 380. ISBN 978-963-454-416-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Príprava analcímu hydrotermálnym ošetrením
Žemlička, Matúš -- Kuzielová, Eva -- Palou, Martin Tchingnabé
Preparation of analcime via hydrothermal treatment. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, p. 503. ISBN 978-963-454-416-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Simultánny vplyv kremičitého úletu, metakaolínu a vysokopecnej jemne granulovanej trosky na hydratáciu mnohozložkových cementových spojív
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav -- Palou, Martin Tchingnabé
Simultaneous effect of silica fume, metakaolin and ground granulated blast-furnace slag on the hydration of multicomponent cementitious binders. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136. p. 1527--1537.
articles in magazines2019Details
7.Štúdium priebehu hydratácie v matriciach mnohozložkových spojivových systémov
Žemlička, Matúš -- Kuzielová, Eva -- Palou, Martin Tchingnabé
Study of hydration curses in multicomponent binder system matrixes. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement. Praha,: Research of Building Materials, 2019, p. 1--9. ISBN 978-80-906541-4-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Use of calorimetry and thermal analysis to assess the mutual influence of cement and SCM during the hydration of composite cementitious binders
Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav
Use of calorimetry and thermal analysis to assess the mutual influence of cement and SCM during the hydration of composite cementitious binders. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, p. 17. ISBN 978-963-454-416-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
9.Vývoj fázového zloženia cementu triedy G počas dlhodobého hydrotermálneho spracovania
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Másilko, Jiří -- Palou, Martin Tchingnabé
Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing. Geothermics, 80. p. 129--137.
articles in magazines2019Details
10.Závislosť fázového zloženia a vlastností zmesových tamponážnych cementov triedy G od dĺžky hydrotermálneho ošetrenia
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Másilko, Jiří -- Palou, Martin Tchingnabé
Dependence of blended G-oil well cement phase compositions and properties on the time of hydrothermal curing. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement. Praha,: Research of Building Materials, 2019, p. 1--10. ISBN 978-80-906541-4-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.