1. 6. 2020  19:14 Žaneta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marcel Baláž, PhD.
Identifikační číslo: 38936
Univerzitní e-mail: marcel.balaz [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

     Absolvent
     
Závěrečná práce
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Príspevok k metódam testovania digitálnych systémov
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Príspevok k metódam testovania digitálnych systémov
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce bolo zvýšenie kvality testovania digitálnych jadier s testovacím okolím (1) optimalizáciou paralelného rozhrania pre rýchlejšiu aplikáciu testov a (2) efektívnou metódou generovania testov pre poruchy oneskorení vyžadujúce jednoduchú architektúru scan. Navrhnutá metóda optimalizácie paralelného rozhrania generuje paralelné vetvy scan podľa štyroch definovaných kritérií, ktoré zohľadňujú typ aplikovaného testu. Použitie tejto metódy pri návrhu testovacieho okolia poskytuje efektívne využitie celej šírky paralelného rozhrania. Pre efektívnejšiu aplikáciu testov bola navrhnutá aj rekonfigurovateľná architektúra testovacieho okolia, ktorá využíva výhody dvoch optimalizačných kritérií súčasne bez významného nárastu plochy. Ďalším výsledkom dizertačnej práce je navrhnutá nová metóda generovania testov pre poruchy oneskorení so zameraním na model porúch prechodov. V navrhnutej metóde je využitý princíp testu s posunom (skewed-load test), z ktorého je odstránená nevýhoda nutnosti rýchleho signálu riadenia testovacích operácií. Vygenerovaný test pre poruchy prechodov je možné aplikovať cez jednoduché testovacie okolia jadra. Teda bola odstránená nutnosť použitia rozšíreného okrajového registra scan na aplikáciu testov pre poruchy oneskorení, čím sa výrazne znížila plocha testovacej architektúry. Metóda generuje tri typy testu, pre ktoré bola navrhnutá metodika ich aplikácie pre rôzne typy architektúr testovacích okolí, čím navrhnutá metóda získala na univerzálnosti. Efektívnosť navrhnutej metódy generovania testov pre poruchy prechodov bola overená na vybraných kombinačných a sekvenčných obvodoch. Experimenty ukázali, že využitie jednoduchej architektúry testovacieho okolia pre testovanie porúch oneskorení je dostatočné a to pri viacnásobnom zrýchlení aplikácie testovacích vektorov na vnorené digitálne jadrá v porovnaní s dosiaľ zaužívanými metódami.
Klíčová slova:
Testovacie okolie jadra, Testovanie porúch oneskorení, Genetovanie testov, Testovanie digitálnych obvodov

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně