25. 10. 2020  16:20 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcel Baláž, PhD.
Identifikačné číslo: 38936
Univerzitný e-mail: marcel.balaz [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty          Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Príspevok k metódam testovania digitálnych systémov
Autor: Ing. Marcel Baláž, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príspevok k metódam testovania digitálnych systémov
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce bolo zvýšenie kvality testovania digitálnych jadier s testovacím okolím (1) optimalizáciou paralelného rozhrania pre rýchlejšiu aplikáciu testov a (2) efektívnou metódou generovania testov pre poruchy oneskorení vyžadujúce jednoduchú architektúru scan. Navrhnutá metóda optimalizácie paralelného rozhrania generuje paralelné vetvy scan podľa štyroch definovaných kritérií, ktoré zohľadňujú typ aplikovaného testu. Použitie tejto metódy pri návrhu testovacieho okolia poskytuje efektívne využitie celej šírky paralelného rozhrania. Pre efektívnejšiu aplikáciu testov bola navrhnutá aj rekonfigurovateľná architektúra testovacieho okolia, ktorá využíva výhody dvoch optimalizačných kritérií súčasne bez významného nárastu plochy. Ďalším výsledkom dizertačnej práce je navrhnutá nová metóda generovania testov pre poruchy oneskorení so zameraním na model porúch prechodov. V navrhnutej metóde je využitý princíp testu s posunom (skewed-load test), z ktorého je odstránená nevýhoda nutnosti rýchleho signálu riadenia testovacích operácií. Vygenerovaný test pre poruchy prechodov je možné aplikovať cez jednoduché testovacie okolia jadra. Teda bola odstránená nutnosť použitia rozšíreného okrajového registra scan na aplikáciu testov pre poruchy oneskorení, čím sa výrazne znížila plocha testovacej architektúry. Metóda generuje tri typy testu, pre ktoré bola navrhnutá metodika ich aplikácie pre rôzne typy architektúr testovacích okolí, čím navrhnutá metóda získala na univerzálnosti. Efektívnosť navrhnutej metódy generovania testov pre poruchy prechodov bola overená na vybraných kombinačných a sekvenčných obvodoch. Experimenty ukázali, že využitie jednoduchej architektúry testovacieho okolia pre testovanie porúch oneskorení je dostatočné a to pri viacnásobnom zrýchlení aplikácie testovacích vektorov na vnorené digitálne jadrá v porovnaní s dosiaľ zaužívanými metódami.
Kľúčové slová:Testovacie okolie jadra, Testovanie porúch oneskorení, Genetovanie testov, Testovanie digitálnych obvodov

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene