Jul 16, 2019   4:03 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Hybenová, PhD.
Identification number: 3897
University e-mail: eva.hybenova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrícia Bartová
Využiteľnosť vápnika z rôznych zdrojov požívatín
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anežka Berciková
Výživa a kolorektálny karcinóm
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Bérešová
Changes in the content of organic acids and vitamin C in sauerkraut during storage
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Anna Bizubová
Výživa a kardiovaskulárne ochorenia
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adrián Bohuš
Výživa športovcov
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Brejčáková
Prírodné toxické látky v potravinách
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Budayová
Analysis of smoothies from a health perspective
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Citriaková
Probiotiká v materskom mlieku a náhradnej dojčenskej výžive
May 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Beáta Cukrovaná
Vplyv výživy na srdcovocievne ochorenia
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Červienková
Dietárna vláknina v prevencii chronických ochorení
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Dančíková
Počiatočná a následná výživa dojčiat
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adriana Gajdošíková
Brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus L.)
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Gyüre
Brusnice ako zdroj biologicky aktívnych zlúčenín
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Gyüre
Kreatín a jeho význam vo výžive
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Hlavatá, PhD.
Vplyv výživy na srdcovocievne ochorenia
May 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Juríková
Štartovacie kultúry v pekárskom priemysle
May 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Kancírová
Antioxidants in wine
May 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Beáta Kerekesová
Karnitín a jeho význam vo výžive
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Khandlová
Výživová situácia vo svete a na Slovensku
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Kivader
Štartovacie kultúry v pekárskom priemysle
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Klincková
Štúdium antimikrobiálnych účinkov brusníc na vybrané druhy mikroorganizmov
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Svetlana Kokošová
Antikarcinogénne zložky potravín
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karolína Kovácsová
Výživa tehotných a dojčiacich žien
May 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alžbeta Kvasnová
Srdcovník obyčajný (Leonurus cardiaca L.)
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Lukáčová, PhD.
Vplyv výživy na onkologické ochorenia
May 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Luknárová
Blueberries as a source of healthy food
May 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Luknárová
Kofeín a jeho účinky na zdravie
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Fanni Markolt Kužilek
Exogenous and endogenous cannabinoids
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dorota Matiašková
Pediococcus acidilactici ako protektívna kultúra pri výrobe mäsových výrobkov
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dorota Matiašková
Probiotiká a materské mlieko
May 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Mendel
Rast a metabolizmus Lactobacillus rhamnosus GG vo vybraných druhoch cereálií, pseudocereálií a strukovín
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Mendel
Štartovacie kultúry v pekárskom priemysle
May 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Réka Morvaiová
Karnozín a jeho význam vo výžive
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľubomíra Nováková
Vplyv vybraných požívatín na onkologické ochorenia
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Angela Petrovičová
Orechy ako zdroj esenciálnych mastných kyselín
May 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Petruláková, PhD.
Kyslomliečne baktérie ako štartovacie kultúry pre cereálne fermentácie
May 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Sakalášová
Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata L.)
May 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Savková
Probiotiká a materské mlieko
May 2008Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Laura Siváková
Psyllium - zdroj rozpustnej vlákniny
May 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Slováková
Antimikrobiálne vlastnosti brusníc
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Slováková
Brusnice - organické kyseliny, polyfenoly a antioxidačné vlastnosti
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Sochuliaková
Výskum a príprava kvasov na výrobu produktov určených pre celiatikov
May 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Šabíková
Metabolická analýza organizmu
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Šátek
Inhibícia listérií kyslomliečnymi baktériami izolovanými z mäsových výrobkov
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Šátek
Protektívne a antimikrobiálne vlastnosti pediokokov
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Enikő Šillingová
Microflora of sauerkraut and its changes during storage
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Šnelcer
Mediteránska strava a jej vplyv na civilizačné ochorenia
May 2009Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Júlia Štofirová
Celiakia a bezlepkové potraviny
May 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Júlia Štofirová
Izolácia, identifikácia a štúdium probiotických vlastností baktérií mliečneho kysnutia
May 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Vanková, PhD.
Izolácia, identifikácia a vlastnosti laktobacilov a ich využitie v pekárskych štartovacích kultúrach
May 2008Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Vítková
Biologické účinky chia semien
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Róbert Zapletal
Štartovacie kultúry v pekárskom priemysle
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress