Sep 17, 2019   4:16 a.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Identification number: 3899
University e-mail: pavol.alexy [at] stuba.sk
University e-mail: pavel.alexy [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)
Department chief official - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Benovič
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov
May 2010Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. František Benovič
Modifikované biodegradovatľné polymérne materiály
September 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Benovič
Polymérne zmesi na báze polyvinylalkoholu
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Bočkaj, PhD.
Modifikácia biodegradovateľných poymérnych zmesí na báze PLA a PHB
July 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Bočkaj, PhD.
Štúdium vlastností biodegradovateľných zmesí PHB/škrob
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Henrieta Botíková
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze PLA pre obalové aplikácie
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Bukovská
Vplyv plnív na biodegradovateľné polymérne zmesi typu PLA/PHB/zmäkčovadlo
May 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Lucia Danišová
Polymérne zmesi na báze biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojov
May 2022Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Annamária Fekiačová
Termické vlastnosti zmesí na báze PLA
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Annamária Fekiačová
Vplyv aditív na kryštalizáciu PLA
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jozef Feranc, PhD.
Aplikácia viaczložkových plnív v gumárenských zmesiach
April 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Füleová
Biodegradovateľné polymérne zmesi
May 2007Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Margita Galicová
Vplyv plnív na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ivana Gálisová
Environmentálne prijateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov
May 2020Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Gočalová
Štúdium reologických a fyzikálno – mechanických vlastností polymérnych zmesí na báze biopolyesterov
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Hajšová
Vplyv prírodných plnív na vlastnosti gumárenských zmesí
May 2007Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Slávka Hlaváčiková
Ekologické plasty na báze biodegradovateľných polyméírov z obnoviteľných zdrojov
May 2023Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Chlebovcová
Vplyv zloženia a technológie prípravy zmesí na báze biodegradovateľných polymérov PLA/PHB/TPS na ich morfológiu a mechanické vlastnosti
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Chochulová
Termická stabilita polymérov a ich zmesí
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Jaďuďová
Vplyv typu zmäkčovadla na vlastnosti zmesí na báze PLA/PHB
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Jakubcová
Štúdium vplyvu modifikovaného škrobu na vlastnosti PVAL zmesí
May 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Janigová
Multikomponentné zmesi na báze PLA
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Jaššo, PhD.
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB
May 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Angelika Jeriga
Štúdium vplyvu kryštalizácie na mechanické vlastnosti biodegradovateľných polymérov
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Angelika Jeriga
Termické vlastnosti zmesí PLA/PHB
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Patrik Jurkovič
Environmentally acceptable polymer blends based on polyesters originated in renewable sorces
May 2020Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Košťálová
Vplyv zloženia zmesí na báze biodegradovateľných polymérov PLA/PHB/TPS na vlastnosti fólií pripravených technológiou vytláčania a vyfukovania
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Krkoška
Využitie surovín z obnoviteľných zdrojov v polymérnych zmesiach
May 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Krošlák
Príprava a vlastnosti biodegradovateľných zmesí na báze PCL a PHB
May 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Krošlák
Viaczložkové polymérne biodegradovateľné zmesi
May 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Lépes
Vlastnosti biodegradovateľných zmesí PLA/PHB obsahujúcich nukleačné činidlá
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Lopatková
Komplexný popis reologických vlastností polymérov a ich zmesí v závislosti od teploty a šmykových rýchlostí
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Lopatková
Vplyv vybraných zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných zmesí na báze PLA
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Malovcová
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze PLA/PHB/TPS pre technológiu vstrekovania
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Michaela Malovcová
Štúdium reologických a fyzikálno – mechanických vlastností biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze PLA/PHB
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Malovcová
Štúdium reologických a fyzikálno – mechanických vlastností biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze PLA/PHB
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Elena Medlenová
Polymérne zmesi na báze biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojov
May 2022Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Mihalík, PhD.
Štúdium vplyvu zmäkčovadla na vlastnosti PLA/PHB zmesí
May 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Mihalík, PhD.
Viaczložkové biodegradovateľné polymérne materiály
August 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Mihalík, PhD.
Vplyv zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA a PHB so škrobom
May 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Miháliková
Vplyv modifikátorov na biodegradovateľné polymérne zmesi obsahujúce škrob
May 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenka Michalovičová
Štúdium reologických vlastností biodegradovateľných polymérov a ich zmesí
May 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslava Mikušová, PhD.
Biodegradovateľné polyméry a ich zmesi
September 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Mlynský
Polymérne zmesi a kompozity na báze biodegradovateľných polymérov
September 2010Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Barbora Moncmanova
Ekologické plasty na báze biodegradovateľných polyméírov z obnoviteľných zdrojov
May 2024Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Diana Morovičová
Biodegradovateľné polymérne zmesi s využitím celulózových vlákien
May 2008Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Anna Nahálková
Biodegradovateľné polymérne zmesi
September 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Olexa
Vplyv vybraných modifikátorov na biodegradovateľné polyméry a ich zmesi
May 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Leona Omaníková, PhD.
Biodegradovateľné polymérne materiály na báze obnoviteľných zdrojov surovín
May 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Leona Omaníková, PhD.
Vplyv vybraných modifikátorov na biodegradovateľné zmesi na báze biopolyesterov
May 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dagmara Perďochová, PhD.
Biodegradable polymer blends based on renewable resources
May 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roderik Plavec, PhD.
Možnosti modifikácie spracovateľských a úžitkových vlastností zmesí PLA/PHB
May 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roderik Plavec, PhD.
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/Ecoflex
May 2009Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Roderik Plavec, PhD.
Viaczložkové biodegradovateľné polymérne materiály
August 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martina Repiská
Composites based on biodegradable polymeric matrix
May 2022Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktória Richterová
Optimalizácia zloženia biodegradovateľných zmesí na báze biopolyesterov
May 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Rusňák
Hodnotenie kvality vybraných gumových automobilových dielcov
May 2009Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Stanček
Influence of nucleating agents on properties of biodegradable PLA/PHB blends
May 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Stanček
Termické vlastnosti zmesí na báze PLA
May 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Anita Szabová
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze polykaprolaktónu
May 2008Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dávid Šariský, PhD.
Biodegradable polymeric materials based on renewable sources
July 2018Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Šarlajová, PhD.
Vplyv tenzidov na vlastnosti zmesí na báze prírodného kaučuku
August 2011Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Škultéty
Štúdium vplyvu zloženia zmesí PLA/PHB na spracovateľskú stabilitu a krípové vlastnosti
May 2015Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Štepanay
Štúdium vlastností biodegradovateľných zmesí PLA - plastifikovaný škrob
May 2010Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Štepanay
Štúdium vlastností biodegradovateľných zmesí PLA/škrob
May 2012Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Katarína Tomanová, PhD.
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku
August 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Tomanová, PhD.
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/Ecoflex
May 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Tomašková
Spracovateľské vlastnosti biodegradovateľných polymérov
May 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Tréger
Vplyv technologických parametrov vstrekovania na kvalitu výliskov z PBT
May 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Valentová
Vplyv zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí na báze PLA
May 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Biodegradovateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov surovín
June 2017Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ida Vašková, PhD.
Biodegradovateľné obalové materiály na báze viaczložkovej polymérnej matrice
September 2009Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Veselý
Vplyv zloženia na vlastnosti tavenín zmesí PLA/PHB
May 2015Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Vitkovský
Štúdium vplyvu vybraných modifikátorov na vlastnosti zmesí PLA/PET
May 2012Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Žiačková
Vplyv vybraných modifikátorov na biodegradovateľné polymérne zmesi na báze PLA/PHB
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress