Sep 21, 2019   4:33 a.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Identification number: 3899
University e-mail: pavol.alexy [at] stuba.sk
University e-mail: pavel.alexy [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)
Department chief official - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Biodegradable polymer blends based on renewable resources
Perďochová, Dagmara -- Alexy, Pavel
Zmesi biodegradovateľných polymérov na báze obnoviteľných zdrojov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
2.Starnutie plastifikovaných mulčovacích fólií z kyseliny polymliečnej a poly 3-hydroxy butyratu plnených sadzami počas jednej sezóny produkcie sladkej papriky
Mosnáčková, Katarína -- Šlosár, Miroslav -- Kollár, Jozef -- Janigová, Ivica -- Šišková, Alena -- Chmela, Štefan -- Sikorska, Wanda -- Perďochová, Dagmara -- Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel -- Chodák, Ivan -- Mosnáček, Jaroslav
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production. European Polymer Journal, 114. p. 81--89.
articles in magazines2019Details
3.Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry
Čulenová, Martina -- Žiaran, Stanislav -- Varchulová - Nováková, Zuzana -- Gálfiová, Paulína -- Alexy, Pavel -- Vašková, Ida -- Gálisová, Ivana -- Medlenová, Elena -- Danišová, Lucia
Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry. In Zborník vedeckých prác, Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, 16.4.2019, Bratislava :. 1st ed. Bratislava,: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, p. 118--123. ISBN 978-80-223-4712-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.