21. 11. 2019  16:45 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Identifikační číslo: 389
Univerzitní e-mail: zuzana.tothova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry obytných budov (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:NOVÉ KONCEPTY A TYPOLÓGIA V SÚČASNOM NAVRHOVANÍ MESTSKÉHO HOTELA
Autor: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:NOVÉ KONCEPTY A TYPOLÓGIA V SÚČASNOM NAVRHOVANÍ MESTSKÉHO HOTELA
Abstrakt:Habilitačná práca sa venuje mestskému hotelu z hľadiska jeho histórie, kategorizácie, determinantov jeho navrhovania aj budúceho možného vývoja v kontexte nových stratégií a typológie. Zameriava sa na nový dialóg funkcií mestského hotela a jeho vplyvu na typologické riešenie prevádzky ako celku ale aj zmeny v jednotlivých dispozično-prevádzkových okruhoch. Výsledkom je mestský hotel ako špecifický typ hotela s novou funkčnou skladbou priestorov pre zákazníkov, ktorý nasadzuje v rámci výstavby hotelov aj nové kvality s dopadom na existujúcu klasifikáciu hotelových zariadení. V rámci popisu jednotlivých vývojových etáp, analyzovania determinantov a kategórií je v práci ťažisko príkladov vybratých zo slovenskej hotelovej scény. Význam práce je v prehodnotení súčasnej klasifikácie hotelových zariadení, a jej polohy vo forme učebnice nových vývojových tendencií, naznačených a rôznou mierou vysvetlených.
Klíčová slova: klasifikácia, kategorizácia, Hotel, mestský hotel, , štandard

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně