19. 11. 2019  14:48 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Identifikačné číslo: 389
Univerzitný e-mail: zuzana.tothova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry obytných budov (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:NOVÉ KONCEPTY A TYPOLÓGIA V SÚČASNOM NAVRHOVANÍ MESTSKÉHO HOTELA
Autor: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:NOVÉ KONCEPTY A TYPOLÓGIA V SÚČASNOM NAVRHOVANÍ MESTSKÉHO HOTELA
Abstrakt:Habilitačná práca sa venuje mestskému hotelu z hľadiska jeho histórie, kategorizácie, determinantov jeho navrhovania aj budúceho možného vývoja v kontexte nových stratégií a typológie. Zameriava sa na nový dialóg funkcií mestského hotela a jeho vplyvu na typologické riešenie prevádzky ako celku ale aj zmeny v jednotlivých dispozično-prevádzkových okruhoch. Výsledkom je mestský hotel ako špecifický typ hotela s novou funkčnou skladbou priestorov pre zákazníkov, ktorý nasadzuje v rámci výstavby hotelov aj nové kvality s dopadom na existujúcu klasifikáciu hotelových zariadení. V rámci popisu jednotlivých vývojových etáp, analyzovania determinantov a kategórií je v práci ťažisko príkladov vybratých zo slovenskej hotelovej scény. Význam práce je v prehodnotení súčasnej klasifikácie hotelových zariadení, a jej polohy vo forme učebnice nových vývojových tendencií, naznačených a rôznou mierou vysvetlených.
Kľúčové slová: klasifikácia, kategorizácia, Hotel, mestský hotel, , štandard

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene