Oct 24, 2020   12:00 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identification number: 3902
University e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Department chief official - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

     
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ondrej Bačík
Štúdium štruktúry papiera pre účely kriminalistického skúmania dokumentov
May 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Blašková
Antimikrobiálna ochrana prírodných polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
May 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Briškárová
Overenie účinnosti modifikačnej sústavy obsahujúcej antioxidant \\na stabilizáciu reálnych dokumentov
May 2010Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Briškárová
Prieskum stavu zbierky plagátov \\v Historickom múzeu SNM \\z hľadiska konzervovania papiera
May 2008
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Čížová, PhD.
Analýza a konzervovanie zbierkových predmetov obsahujúcich \\prírodné vosky
May 2013Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Čížová, PhD.
Starnutie a stabilizácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných polymérov
June 2017
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Čížová, PhD.
xxx
August 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Dubinyová, PhD.
Prieskum stavu kultúrneho dedičstva \\v Historickom múzeu SNM \\z hľadiska konzervovania papiera
May 2007
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Floreková
Identifikácia a charakterizácia pôvodných prírodných materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
May 2013
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Gallik
Identifikácia grafických kancelárskych papierov pre kriminalistické skúmanie dokumentov
May 2014Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Gallik
Využitie spektrálnych metód pre kriminalistické skúmanie dokumentov
May 2012
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. et Ing. Andrea Hačkóová
Optimalizácia modifikačnej sústavy na konzervovanie papiera.
May 2009
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. et Ing. Andrea Hačkóová
Overovanie účinnosti modifikačnej sústavy, \\obsahujúcej antioxidant \\na stabilizáciu papierových nosičov informácií
May 2007
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Haviarová
Nové metódy deacidifikácie papierových nosičov informácií
May 2016
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Híreš
Metódy identifikácie biologickej kontaminácie\\knižničných dokumentov
May 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Ondrej Híreš
Nové metódy a technológie stabilizácie kníh vodnými sústavami.
May 2022
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Horanová
Využitie Ramanovej spektroskopie pre kriminalistické skúmanie chemických vodoznakov
May 2015Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Veronika Jaklovská
Insekticídna ochrana múzejných predmetov
May 2016
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Kazíková
Vývoj antioxidantov do modifikačných sústav na konzervovanie kníh
May 2007
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Simona Klempová
Cleaning of model samples of art artefacts by low-temperature plasma
May 2019
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Lucia Kršiak Ponická
Ochrana materiálov a predmetov dedičstva. \\Ako mení zásah reštaurátora originalitu predmetu dedičstva v múzeách?
May 2013
Displaying the final thesis
22.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Pavlína Lačoková
Dezinfekcia kontaminovaných materiálov kultúrneho dedičstva
May 2015Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Lazorík
Význam biopolymérov v prírode a ich využitie
May 2010
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Lenka Lopatková
New methods of conservation of wooden heritage objects
May 2019
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Júlia Macejková
Budovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov \\pre oblasť ochrany objektov kultúrneho dedičstva
May 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Majová, PhD.
Identifikácia falzifikátov v dokumente pre kriminalistické účely
May 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Matúšková
Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
May 2016Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Nemčeková
Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
May 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Oravcová
Využitie spektrálnych metód pre kriminalistické skúmanie dokumentov
May 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Oravcová
Overovanie účinnosti modifikačnej sústavy, \\obsahujúcej antioxidant \\na stabilizáciu papierových nosičov informácií
May 2008
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jana Provazníková, PhD.
Štúdium vlastností papierových nosičov v kriminalistickej analýze grafických dokumentov
August 2016
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Rosiarová
Sledovanie zmien vlastností papiera počas urýchleného starnutia \\pre potreby kriminalistického skúmania dokumentov
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Viera Sjekelová
Metóda merania prieniku modifikačných látok do papierového listu
May 2008
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Terézia Stredanská
Effect of low-temperature atmospheric plasma on collagen materials
May 2018
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Karolína Szabóová
Analysis and cleaning of original historical parchment (Turin) with lowtemperature plasma
May 2019
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Šipošová
Sledovanie dezinfekčných účinkov nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na papierové nosiče informácií a dedičstvach
May 2017
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Šipošová
Testovanie biologickej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva
May 2015Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivana Škumátová
Chemical and structural changes of paper due to low-temperature plasma
May 2019Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Špacírová
Biological decontamination of paper carriers information with low temperature atmospheric plasma
May 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Stanislava Trginová
Analýza a identifikácia prírodných látok v materiáloch kultúrneho dedičstva
May 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Stanislava Trginová
Vplyv etylénoxidovej sterilizácie na nosiče informácií \\ kultúrneho dedičstva
May 2016
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Urbanová
Microbiological decontamination of original historical parchment by low-temperature plasma
May 2019
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Izabela Vajová
Nové metódy a technológie stabilizácie kníh vodnými sústavami.
May 2021
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Izabela Vajová
Účinnosť konzervačných technológií na predĺženie životnosti historických kníh a dokumentov.
May 2017
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Vašíčková
Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
May 2016
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Vráblová
Identifikácia falzifikátov v dokumente pre kriminalistické účely
May 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress