23. 11. 2019  2:13 Klement
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ondrej Bačík
Štúdium štruktúry papiera pre účely kriminalistického skúmania dokumentov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emília Blašková
Antimikrobiálna ochrana prírodných polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Briškárová
Overenie účinnosti modifikačnej sústavy obsahujúcej antioxidant \\na stabilizáciu reálnych dokumentov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anna Briškárová
Prieskum stavu zbierky plagátov \\v Historickom múzeu SNM \\z hľadiska konzervovania papiera
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Analýza a konzervovanie zbierkových predmetov obsahujúcich \\prírodné vosky
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Starnutie a stabilizácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných polymérov
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Starnutie a degradácia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na báze prírodných voskov
august 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Dubinyová, PhD.
Prieskum stavu kultúrneho dedičstva \\v Historickom múzeu SNM \\z hľadiska konzervovania papiera
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Floreková
Identifikácia a charakterizácia pôvodných prírodných materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Gallik
Identifikácia grafických kancelárskych papierov pre kriminalistické skúmanie dokumentov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Gallik
Využitie spektrálnych metód pre kriminalistické skúmanie dokumentov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Andrea Hačkóová
Optimalizácia modifikačnej sústavy na konzervovanie papiera.
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. et Ing. Andrea Hačkóová
Overovanie účinnosti modifikačnej sústavy, \\obsahujúcej antioxidant \\na stabilizáciu papierových nosičov informácií
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Haviarová
Nové metódy deacidifikácie papierových nosičov informácií
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Híreš
Metódy identifikácie biologickej kontaminácie\\knižničných dokumentov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Ondrej Híreš
Nové metódy a technológie stabilizácie kníh vodnými sústavami.
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Horanová
Využitie Ramanovej spektroskopie pre kriminalistické skúmanie chemických vodoznakov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Jaklovská
Insekticídna ochrana múzejných predmetov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kazíková
Vývoj antioxidantov do modifikačných sústav na konzervovanie kníh
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Klempová
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Pavlína Lačoková
Dezinfekcia kontaminovaných materiálov kultúrneho dedičstva
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Lazorík
Význam biopolymérov v prírode a ich využitie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Lenka Lopatková
Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Júlia Macejková
Budovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov \\pre oblasť ochrany objektov kultúrneho dedičstva
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Majová
Identifikácia falzifikátov v dokumente pre kriminalistické účely
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Matúšková
Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Nemčeková
Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Oravcová
Využitie spektrálnych metód pre kriminalistické skúmanie dokumentov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Oravcová
Overovanie účinnosti modifikačnej sústavy, \\obsahujúcej antioxidant \\na stabilizáciu papierových nosičov informácií
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Lucia Ponická
Ochrana materiálov a predmetov dedičstva. \\Ako mení zásah reštaurátora originalitu predmetu dedičstva v múzeách?
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jana Provazníková, PhD.
Štúdium vlastností papierových nosičov v kriminalistickej analýze grafických dokumentov
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Rosiarová
Sledovanie zmien vlastností papiera počas urýchleného starnutia \\pre potreby kriminalistického skúmania dokumentov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viera Sjekelová
Metóda merania prieniku modifikačných látok do papierového listu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Stredanská
Účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na kolagénové materiály
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karolína Szabóová
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Šipošová
Sledovanie dezinfekčných účinkov nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na papierové nosiče informácií a dedičstvach
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Šipošová
Testovanie biologickej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Škumátová
Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Špacírová
Biologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou atmosférickou plazmou
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislava Trginová
Analýza a identifikácia prírodných látok v materiáloch kultúrneho dedičstva
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Trginová
Vplyv etylénoxidovej sterilizácie na nosiče informácií \\ kultúrneho dedičstva
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Urbanová
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Izabela Vajová
Nové metódy a technológie stabilizácie kníh vodnými sústavami.
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Izabela Vajová
Účinnosť konzervačných technológií na predĺženie životnosti historických kníh a dokumentov.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Vašíčková
Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Vráblová
Identifikácia falzifikátov v dokumente pre kriminalistické účely
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná