18. 10. 2019  0:42 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Štúdium vlastností papierových nosičov v kriminalistickej analýze grafických dokumentov
Autor: Ing. Jana Provazníková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium vlastností papierových nosičov v kriminalistickej analýze grafických dokumentov
Abstrakt:Falšovanie a pozmeňovanie dokumentov predstavuje jeden z druhov závažnej trestnej činnosti. Grafické dokumenty predstavujú zložitú sústavu papierovej podložky a materiálovej štruktúry vlastnej grafickej informácie (atramenty, tonery, farby) s komplexom vzájomných informácií zložiek, ktoré sa prejavujú na vlastnostiach dokumentu. K skúmaniu pravosti a iných vlastností grafických dokumentov sa pristupuje z viacerých smerov. K základným postupom patrí materiálová analýza dokumentov, t. j. určenie materiálových vlastností zložiek dokumentov, najmä podložky, ktoré môžu prispieť k objasneniu skúmaných skutočností. V praxi sa na štúdium a analýzu zloženia ale aj stavu grafických dokumentov používa celé spektrum fyzikálnych a chemických metód. Vzhľadom na charakter skúmaných objektov mimoriadny význam majú metódy, ktoré umožňujú v čo najväčšom rozsahu nedeštruktívne a mikrodeštruktívne skúmanie, medzi ktorými sa s výhodou využívajú metódy molekulovej spektroskopie a ďalšie optické metódy. V mnohých aplikačných oblastiach sa osvedčilo spojenie spektroskopických metód (NIR, FTIR) s potenciálom chemometrických metód, najmä viacrozmernej štatistickej analýzy (ANOVA, PCA). Cieľom dizertačnej práce je preto vypracovať metódy skúmania a hodnotenia vlastností papierových nosičov a ich zložiek, pre potreby kriminalisticko-technických analýz grafických dokumentov, založené na uvedených metódach. Zároveň objasniť vplyv technológie výroby papiera a zastúpenia jeho zložiek na finálne vlastnosti papiera, ktoré sú merateľné pomocou dostupných metód a ktorých porovnávaním je možné rozhodnúť o vzájomnej podobnosti rôznych druhov papiera. Na príkladoch fiktívnych dokumentov budú aplikované vyvinuté postupy s cieľom verifikovať ich rozlišovací charakter a potenciál, ktorý sa ukazuje byť plne funkčný a potenciálne využiteľný v kriminalisticko-technickej praxi v prípadoch skúmania pravosti sporných dokumentov. Rovnako významný prínos môžu mať výsledky práce pre vedecký výskum morfológie papiera ako materiálu, ktorého štruktúra je vysoko špecifická a charakteristická svojimi vlastnosťami v závislosti od použitej technológie výroby a spracovania.
Kľúčové slová:Papierové dokumenty, Kriminalistické skúmanie, Obsah plniva, Štatistická analýza, PCA, Spektrálne metódy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene