22. 10. 2019  11:16 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie Ramanovej spektroskopie pre kriminalistické skúmanie chemických vodoznakov
Autor: Ing. Silvia Horanová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Michaela Belovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie Ramanovej spektroskopie pre kriminalistické skúmanie chemických vodoznakov
Abstrakt:Úlohou kriminalistického skúmania dokumentov je podrobná analýza ich vlastností, ktoré ďalej môžu poskytnúť informácie potrebné na posúdenie či je dokument pravý alebo sa stal predmetom falšovania. Pre tieto účely sú využívané mnohé, prevažne nedeštruktívne metódy skúmania, keďže tieto dokumenty sú počas vyšetrovania dôkazový materiál, ktorý nie je možné poškodiť. Spomedzi bežne dostupných metód sa používajú predovšetkým spektrálne metódy, ktorých výhodou je rýchla a nedeštruktívna analýza. V mnohých oblastiach forenzného skúmania sa už overila vhodnosť využitia IČ spektroskopie v kombinácii s Ramanovou spektroskopiou, ktorej problematika bude predmetom tejto bakalárskej práce. Súčasťou posudzovaných sporných dokumentov bývajú častokrát aj rôzne ochranné prvky, ktoré si vyžadujú pri skúmaní osobitý prístup a voľbu metódy. Jedným z týchto ochranných prvkov je aj vodoznak, resp. chemický vodoznak, na ktorý sme sa zamerali v práci pri skúmaní využiteľnosti Ramanovej spektroskopie. Práca je logicky členená do jednotlivých kapitol, svojím rozsahom napĺňa vytýčené ciele, pričom sumarizuje dostupné vedomosti v oblasti skúmania dokumentov, problematiky chemických vodoznakov a možnosti uplatnenia Ramanovej spektroskopie pre daný účel. V experimentálnej časti sú zhrnuté výsledky získaných spektrálnych meraní a jasne definované závery.
Kľúčové slová:kriminalistické skúmanie, chemický vodoznak, forenzná analýza, Ramanova spektroskopia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene