19. 10. 2019  3:47 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
Autor: Ing. Katarína Nemčeková
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Oravec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
Abstrakt:Súčasťou kriminalistickej analýzy dokumentov je identifikácia jednotlivých hárkov papiera a štúdium ich rozdielov. Využitím NIR spektrometrie v spojení s chemometrickými metódami je možné vykonať kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu vzoriek grafického kancelárskeho papiera pre účely kriminalisticko-technických analýz. Jednou z chemometrických techník je analýza hlavných komponentov PCA, ktorej cieľom je zlepšiť možnosti identifikácie na základe porovnania ich vlastností a určenia miery ich korelácie. Úlohou tejto práce je oboznámiť sa s problematikou, vypracovať literárnu rešerš a získať nové poznatky o matematicko-štatistických metódach spracovania dát. Spektrálne dáta jednotlivých vzoriek namerané NIR spektrometrom sa použili na vytvorenie matice dát obsahujúcej hodnoty absorbancie a intervalu vlnových dĺžok. Postupnými cielenými úpravami sa získali normalizované dáta bez rušivých faktorov, ktoré sa následne podrobili analýze PCA. Výsledkom práce je grafické znázornenie analýzy, ktoré odzrkadľuje odlišnosti medzi jednotlivými druhmi grafických kancelárskych papierov. Analýzou hlavných komponentov je možné posúdiť originalitu skúmaného papiera, a tak pomôcť pri kriminalistickej expertíze sporných dokumentov.
Kľúčové slová:NIR spektrometria, chemometria, analýza hlavných komponentov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene