16. 10. 2019  19:03 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Metódy identifikácie biologickej kontaminácie\\knižničných dokumentov
Autor: Ing. Ondrej Híreš
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Hanus, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metódy identifikácie biologickej kontaminácie\\knižničných dokumentov
Abstrakt:Mikroorganizmy zohrávajú v procese biodeteriorácie knižničných a archívnych dokumentov významnú úlohu. Pre aplikáciu účinnej ochrany je potrebné objektívne určiť rozsah mikrobiologickej kontaminácie. Vzhľadom na veľké množstvo archivovaných dokumentov by mali byť metódy pre detekciu tohto druhu kontaminácie rýchle a dostatočne presné. Využívanie takýchto metód v praxi v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva vo všeobecnosti nie je známe. Práca bola zameraná na riešenie problému detekcie mikrobiologickej kontaminácie konzervačného fondu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a experimentálne overiť vhodné rýchle metódy identifikácie mikrobiologickej kontaminácie kníh a dokumentov, ktoré by slúžili pre potreby preventívnej a akútnej ochrany knižných fondov. Vykonal sa mikrobiologický prieskum dokumentov konzervačného fondu Slovenskej národnej knižnice. Uskutočnila sa identifikácia prítomných vláknitých húb a podľa počtu kolóniotvorných jednotiek (KTJ) sa určilo päť stupňov mikrobiologickej kontaminácie. Pre rýchlu detekciu mikrobiologickej kontaminácie sa pužila metóda založená na sledovaní prítomnosť špecifického enzýmu N-acetyl-beta-D-glukózaminidázy (EC 3.2.1.52) využitím fluorescenčne značeného substrátu 4-metylumbelliferyl-N-acetyl-beta-D-glukózamínu (MUF-NAG). Mikrobiologický prieskum sa vykonal kultivačnou metódou s testovacími platničkami Hygicult Y&F so zameraním na fungálnu kontamináciu. Prieskumu sa podrobilo 42 dokumentoch, z ktorých 6 možno zaradiť do kategórie s vysokým mikrobiologickým znečistením. Iba na dvoch dokumentoch sa pozorovali viditeľné známky mikrobiologickej kontaminácie. Z výsledkov vyplýva potreba pravidelnej preventívnej ochrany, najmä čistenia a dezinfekcie. Fluorimetrická metóda sledovania prítomnosti špecifického enzýmu N-acetyl-beta-D-glukózaminidázy je metóda, ktorá sa môže využiť pre rýchlu detekciu intenzity mikrobiologickej kontaminácie. Metóda je rýchla (menej ako 60 min), vyžaduje relatívne základné zručnosti a vybavenie, no pre jej rutinné využitie je potreba ďalšieho výskumu.
Kľúčové slová:knižné dokumenty, biodeteriorácia, detekcia , MUF-NAG, mikrobiologický prieskum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene