14. 10. 2019  13:36 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Budovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov pre oblasť ochrany objektov kultúrneho dedičstva
Autor: Bc. Júlia Macejková
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Aleš Ház, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Budovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov pre oblasť ochrany objektov kultúrneho dedičstva
Abstrakt:Pre zachovanie objektov kultúrneho dedičstva, umeleckých diel a zbierkových predmetov je veľmi dôležité poznať ich zloženie, čo najpresnejšie. Správna identifikácia nám umožňuje zvolenie účinného spôsobu ich ochrany a reštaurovania a taktiež zistiť vplyv používaných látok na tieto predmety. Preto je potrebné neustále rozširovať databázy slúžiace na určovanie neznámych vzoriek odobraných z týchto objektov. Cieľom práce je rozšíriť databázu FTIR spektier prírodných voskov, ktoré sú významnou súčasťou umeleckých predmetov a využívajú sa aj v oblasti konzervovania a reštaurovania kultúrneho dedičstva. Databázu sme rozšírili o 9 nových vzoriek rastlinných a živočíšnych voskov. Získané spektrálne údaje boli analyzované, na základe vyhodnotených údajov sa zistili odlišnosti jednotlivých druhov voskov a tiež charakteristické skupiny pre jednotlivé druhy rastlinných a živočíšnych voskov.
Kľúčové slová:FTIR, prírodné vosky, konzervovanie, kultúrne dedičstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene