Nov 11, 2019   9:47 p.m. Martin
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identification number: 3902
University e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Department chief official - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Spectroscopic Examination of Documents for Forensic Purposes
Written by (author): Ing. Simona Vašíčková
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Belányiová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spektroskopické skúmanie dokumentov pre kriminalistické účely
Summary:Overenie pravosti a identifikácia pôvodu dokumentov je dôležitým prvkom v rámci forenzného vyšetrovania. Na to, aby sme mohli určiť originalitu sporného hárku alebo dokumentu ako celku, je nutné poznať jeho vlastnosti a následne zvoliť vhodnú metódu skúmania. V súčasnosti sa vyvíja mnoho nových metód, ktoré sú pri rozlišovaní nápomocné. Medzi mnohými vlastnosťami, ktorými tieto analytické metódy oplývajú je najvýznamnejšou práve nedeštruktívna analýza. Experimentom sme pomocou infračervenej spektroskopie zisťovali zmeny vo vlastnostiach papiera vplyvom prirodzeného starnutia a prípadnú zmenu technológie v procese jeho výroby v priebehu štyroch rokov. Vlastnosti papiera sa však vplyvom žiadneho z uvedených faktorov výrazne nezmenili, a preto v procese forenzného skúmania dokumentov tieto faktory nepôsobia rušivo.
Key words:skúmanie dokumentov, nedeštruktívne metódy, infračervená spektroskopia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited